Lidé

Ing. Jan Matička

Autoři
Matička, J.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Popis průzkumu, návrhu a provedení sanace vlhkých obvodových konstrukcí spodní stavby rodinného domu situovaného v dosahu vodoteče.
Autoři
Matička, J.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Časté hydroizolační defekty staveb potvrzují potřebu komplexního řešení návrhu ochrany stavby před nežádoucím působením vody, a to již od nejranějších stádií přípravy stavby. Zásady a pomůcky zformulované do Směrnice ČHIS 01: Hydroizolační technika – Ochrana staveb a konstrukcí před nežádoucím působením vody a vlhkosti mohou přispět k upřesnění komunikace subjektů zúčastněných na procesu přípravy a realizace stavby a obrátit pozornost těchto subjektů k problematice ochrany stavby před nežádoucím působením vody a vlhkosti výrazně dříve než dosud.
Autoři
Matička, J.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Časté hydroizolační defekty staveb potvrzují potřebu komplexního řešení návrhu ochrany stavby před nežádoucím působením vody, a to již od nejranějších stádií přípravy stavby. Zásady a pomůcky zformulované do Směrnice ČHIS 01: Hydroizolační technika – Ochrana staveb a konstrukcí před nežádoucím působením vody a vlhkosti mohou přispět k upřesnění komunikace subjektů zúčastněných na procesu přípravy a realizace stavby a obrátit pozornost těchto subjektů k problematice ochrany stavby před nežádoucím působením vody a vlhkosti výrazně dříve než dosud.
Autoři
Matička, J.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Článek podává informaci o technickém řešení rekonstrukce balkonů bytového domu, které umožnilo nesnížit jejich užitnou plochu při současném zateplení pláště budovy.
Autoři
Matička, J.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Článek popisuje poruchy provozní střechy s povlakovou hydroizolací a provádí rozbor nápravných opatření s využitím směrnice České hydroizolační společnosti ČHIS 01: Hydroizolační technika – Ochrana staveb a konstrukcí před nežádoucím působením vody a vlhkosti.
Autoři
Matička, J. - Brabec, V.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Článek dokumentuje poruchu povrchové vrstvy fasády a rozebírá příčiny jejího vzniku.
Autoři
Matička, J. - Káně, L. - Misar, I. - Plecháč, Z. - Žák, A. - Zdeněk, L. - Vomlel, R. - Šilarová, Š. - Plachý, J. - Krupka, J. - Rothbauer, R. - Kunst, T. - Keim, L., - Kutnar, Z.
Rok
2017
Podkategorie
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
Anotace
Norma stanoví specifické požadavky pro navrhování střech bez ohledu na jejich sklon, pokud jejich hydroizolační konstrukce obsahuje povlakovou hydroizolaci, a pro navrhování souvisejících konstrukcí. Norma je určena k použití společně s ČSN 73 1901-1.
Autoři
Matička, J.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Článek podává informaci o vývoji prototypu a pilotní realizaci výrobku pro spolehlivé vodotěsné provedení oplechování parapetu a římsy pod dvouplášťovou větranou fasádou s vnějším dřevěným obkladem.
Autoři
Zwiener, V. - Matička, J., - Martiš, L.
Rok
2015
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Pro zahraničního investora jsme zajišťovali komplexní certifikaci BREEAM k novostavbě velkoobjemové skladové haly nedaleko Prahy. Požadavek na těsnost obálky stavby investor vznesl bez ohledu na certifikaci BREEAM, zřejmě si vědom příznivého přínosu této vlastnosti na náklady na vytápění ze svých zahraničních projektů.
Autoři
Káně, L. - Mařík, R. - Matička, J., - Dědina, R.
Rok
2014
Podkategorie
Související lidé
Anotace
Publikace si klade za cíl být rádcem při základním prověřováni technického stavu nemovitostí určených k bydlení. Tato publikace je pomůckou pro vytipování rizik technického stavu nemovitosti. Rizika jednotlivých stavebně-technických oborů jsou prezentována na reálných stavbách. Druhý díl se věnuje rizikům poruch v oborech zdravotni nezavadnosti a bezpečnosti staveb, stavební akustiky a energetiky. Pro jednotlivé obory je uveden přehled typických poruch, znaky, podle kterých lze jednotlivá rizika poruch rozpoznat a návod, jak identifikovaná rizika potvrdit nebo vyloučit. Publikace popisuje poruchy závažné a nejčastější. Kniha je záměrně koncipována a formulována tak, aby byla rádcem stavebním laikům. Na druhou stranu předpokládá základní technickou erudici čtenáře.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.