Filosofie, sociologie a psychologie IV

Cílem semináře je zapojit studenty do teoretického přemýšlení nad jejich projekty a poskytnout jim podněty pro filosofickou reflexi témat, kterým se věnují.

Kurz je adaptabilní, témata semestru se odvíjí od témat, kterým se věnují přihlášení studenti a z kterých se budou profilovat přednášky. Přednášky budou formou rozpravy, při které se studenti zapojí do debaty nad probíraným tématem.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.