Filosofie, sociologie a psychologie IV (Filosofie III)

Cílem semináře je přiblížit aktuální, nejen filosofické, myšlení ve vztahu k architektuře. Pozornost je věnována zejména problematice globalizace, medií, ekologie, etiky a nových technologií a jejich dopadu na jednotlivce i společnost a především na architekturu. Témata semináře vycházejí z filosofie 20. století a současnosti, ale také z textů na pomezí teorie kultury, sociální geografie a případně z textů teorie architektury úzce provázaných s filosofickým myšlením.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková