Statika a nosné konstrukce I (Statika I + Statika II)

Předmět seznamuje se základy teoretické mechaniky, se statickým působením stavebních konstrukcí, s volbou statického systému a se základy pružnosti a pevnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková