Nosné konstrukce V

Vybrané statě z nosných konstrukcí

Tvorba moderních konstrukcí z kamene, cihel, betonu, kovů, dřeva a plastických hmot. Rekonstrukce, zesilování a sanace stávajících konstrukcí. Kritéria statická, výrobní, ekonomická. Studium příkladů z tuzemska i zahraničí. Výuka probíhá jako kombinace přednášek a seminářů.

Související předměty

522NK1B Nosné konstrukce I
522NK2B Nosné konstrukce II
522NK3B Nosné konstrukce III
522NK4N Nosné konstrukce IV

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková