Publikace

Publikace představuje různorodost vnímání architektury uživatelem a tvůrcem. Vzájemné působení těchto dvou vlivů se odehrává na několika úrovních a je pro finální podobu architektonického díla rozhodující. Tento dialog je podstatný nejen při procesu návrhu a realizace, ale také během samotného užívání nebo, v případě historických objektů, znovu-užívání. Autoři jednotlivých kapitol tuto problematiku nahlížejí z různých úhlů s ohledem na své profesní zaměření. Nesnaží se o vytvoření charakteristiky univerzálního uživatele ani tvůrce, ale naopak o detailní a specifický náhled na zkoumané téma. Publikace tak nabízí multidisciplinární pohled, který přesahuje jednotlivé obory a vzájemně je propojuje.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten