Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Publikace

Cílem předložené práce je zajistit informační základ pro stanovení rámcové koncepce technických a prostorových parametrů chystaného ZSB. Práce je v souladu se zadáním členěna do 5 + 1 základních oddílů: A. Identifikace základních úkolů pracovní skupiny „Standardy“ B. Analýza zahraničních systémů z pohledu typologických a stavebně-technických standardů C. Analýza zahraničních systémů indikátorů kvality bydlení D. Analýza stávajících typologicko-technických omezení v českém legislativním prostředí E. Analýza jednotlivých stavebních typologií (modely) F. Závěry

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.