Zprávy

Kde by chtěl žít každý. Druhá kůže ocenila návrhy bytových staveb

Vítězným projektem jedenáctého ročníku soutěžní přehlídky se stalo Adaptované spolubydlení studentů Štefana Letka a Ivana Pěkného. Porota ocenila přínos k diskuzi o možnostech bydlení a spolubydlení, flexibilitu a udržitelnost návrhu. Všechny nominované práce jsou ke zhlédnutí v online galerii na webu FA.
© Iveta Valentová

Soutěž Druhá kůže představuje studentské projekty vytvořené v rámci ateliéru bytová stavba. Letošního ročníku se zúčastnilo 43 projektů z 21 ateliérů. Přehlídka reflektuje rozdílné přístupy jednotlivých ateliérů při výuce navrhování bydlení a představuje širokou škálu zadání staveb pro bydlení.

Vyhlášení vítězných projektů proběhlo ve čtvrtek 2. března. Ocenění předal děkan Dalibor Hlaváček. Připomněl zároveň iniciátora soutěže, prof. Zdeňka Zavřela a jeho tým, který se o vznik soutěže zasloužil a poděkoval Ústavu nauky o budovách, který přehlídku organizuje. Dodal, že „Druhá kůže je již nedílnou součástí dění na fakultě, a i samotná nominace je pro studující významným oceněním jejich práce a velkým úspěchem."

Porota letošního ročníku byla složena z nezávislých Luboše Klabíka, Jaroslava Šafera a Janici Šipulové a závislých za FA – Kláry Hradečné a Ondřeje Králíka. „Porotu překvapila celkově vysoká úroveň soutěžních projektů a některé z nich svou kvalitou a zpracováním dokonce přirovnala k diplomním projektům," uvedl předseda poroty Jaroslav Šafer a zároveň vyzval studující, aby „si byli vědomi, že prezentace návrhu je důležitou součástí práce architekta a aby více dbali na představení kontextu a širších vztahů u navrhovaných staveb." Upozornil tak na jeden z aspektů náročné práce poroty při hodnocení, která musí obsáhnout velké množství různých zadání, kontextů a způsobů prezentace.

Všechny projekty jsou uveřejněné v online galerii na stránkách soutěže. Fotografie z vyhlášení výsledků najdete v galerii.

1. cena
Adaptované spolubydlení

Štefan Letko a Ivan Pěkný z ateliéru Hlaváček–Čeněk–Minarovič

Autorská zpráva
Dům měl by být praktický, zároveň pokorný a empatický. Naslouchat města obyvatelům, co nejlépe sloužit svým uživatelům. Své myšlenky prosazujeme skrze bydlení, to dalo za vznik adaptovanému spolubydlení.

Hodnocení poroty
Porota oceňuje přínos k diskuzi o možnostech bydlení a spolubydlení i flexibilitu a udržitelnost stavby jako takové.

2. cena
Bydlení Vršovická

Michaela Doubravová z ateliéru Kuzemenský–Kunarová

Autorská zpráva
Probouzet se s vůní květin a stromů. Sbírat mátu s ranní rosou. Snídat venku a poslouchat šumění listů. Hledám, jak se v Praze uzemnit. Do heterogenního prostředí na Vršovické, které je značně ovlivněno přiléhající vlakovou a automobilovou dopravou, usazuji dekonstruovaný blok. Svým tvarem uzavírá prostředí sousedící mateřské a základní školy a v sobě schraňuje klidný dvůr. Do dvora pouštím lidi a slunce. Byty otvírám směrem ven a obohacuji je kvalitami venkovního prostoru.

Hodnocení poroty
Porota oceňuje komplexnost návrhu i jeho velkou propracovanost, urbanistické řešení i velmi dobře nastavené parametry celé struktury umožňující kvalitní dispoziční řešení bytů i detailů stavby.

3. cena
Bytový dům na náměstí

Eliška Cibulková z ateliéru Sosna–Filsak

Autorská zpráva
Bytový dům je navržen do nově vznikající čtvrti propojující hlavní nádraží a historické centrum Plzně. Je zasazen mezi budovu nové kliniky a další bytový dům spolu se kterým utváří jednu ze stran náměstí. Kratší fasáda domu otevírá nově vzniklou Chersonskou ulici vedoucí k Radbuze. Celá čtvrť i dům mají městský charakter, jsou to městské domy. Území zastavujeme hustě. Bytový dům se skládá z 52 bytů a živého parteru, na který navazuje soukromý dvůr. Navrhuji pestrou skladbu bytů od 1kk až po 4kk, přičemž převažují větší byty určené pro rodiny. Každý z bytů je rozšířen o venkovní prostor – lodžie. Na fasádě kombinuji prvky z barveného betonu a cihelný obklad. Parter je směrem do náměstí doplněn o podloubí, které vynáší celý dům.

Hodnocení poroty
Perfektně řemeslně zvládnutá úlohu městského bytového domu s kvalitními dispozicemi, řešením konstrukčního systému i fasády a dobrou variabilitou bytů s lodžiemi.

Čestné uznání poroty
Smíchov Industrial

Elizaveta Kalmykova z ateliéru Krátký–Marques

Autorská zpráva
Hlavním úkolem bylo vytvořit kompozici obytných budov na Smíchově na pozemku dlouhém 600 metrů. Důležité bylo zachovat historického ducha bývalé průmyslové lokality, zaměřit se na co největší funkčnost budov a zviditelnit tuto oblast. Při úvaze nad konstrukčním řešením bylo nutné vzít v potaz riziko povodně, proto byla obytná část pozvednutá o 5 metrů pomocí nosných železobetonových sloupů. Areál budov je napojen na vedlejší ulici dvěma sjezdy a oboustranně přístupný jak pro vozidla, tak pro chodce. Parkování je umístěno po celém areálu vedle obytných komplexů a v přízemí budov. Návrh proměňuje jednoduché tvary ve vysoce identifikovatelné stavby a maximalizuje funkční způsob bydlení. Pro budovy v areálu byly použity názvy: SCHODY, SILO, KOMÍNY A TOVÁRNY.

Hodnocení poroty
Jeden z výrazově nejsilnějších projektů ikonických staveb na pražské nábřeží. Porota oceňuje minimalistickou grafickou prezentaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.