15113

Ústav teorie a dějin architektury

Všechny publikace

1150 výsledků

Autoři
Cejpová, M. - Poloprutský, Z. - Poučová, Š. - Bujok, A., - Rykl, M.
Publikováno v
The Civil Engineering Journal. 2020, 29(4), 518-533. ISSN 1805-2576.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Anotace
The article deals with metric survey documentation of medieval and early modern kitchens preserved in various types of buildings in the Czech Republic. Historic kitchens are important but still neglected technical monuments in terms of knowledge of their functional and structural aspects. As part of the student scientific project, surveys and metric survey documentation were carried out, which are the bases for the creation of diagrams of the spatial and structural arrangement of medieval and early modern kitchens. For the article, five very well-preserved kitchens were selected which represent three construction types of historical kitchens. For selected examples, their current metric survey documentation was evaluated. According to its quality and according to the character of a particular kitchen, the method of new metric survey documentation was chosen – 3D geodetic measurement (total station), Terrestrial Laser Scanning (point cloud and 3D model) and close range photogrammetry (point cloud and textured 3D model). The aim was to test and evaluate the informative possibilities of these technologies. Outputs are the description and the metric survey documentation of the selected kitchens. These outputs will be used in the passports of individual buildings to evaluate their construction development. The documentation will also allow the creation of generalizing schemes of spatial and structural arrangement of the individual types of kitchens.
Autoři
Volovár, M.
Publikováno v
In: Architecture and Sustainable Development 20. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 88-95. ISBN 978-80-01-06770-3.
Rok
2020
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
The paper presents a project of a  small hamlet of traditional timber frame buildings transferred from different places to the greenfield by a village in Lower Zemplín region in south-eastern Slovakia. The complex will serve as community center for studying an development of regional arts, crafts and architectural heritage. Presented outline of the project contains a summary of motivational stimuli and short analysis of germinal trio of buildings – the selected local representatives of ancient frame structures with various wall fillings. The latest examples of such buildings can be sporadically found in the countryside, decaying without use and waiting for the soon vanish. The objects lack any monumental or museum protection and chance for preservation for the future. After being dismantled and transferred to the complex, they will be installed similarly to their original urban situation and restored using traditional techniques. Building substance of the objects will be the essential attraction of the area. Their premises will not serve to an ethnographic presentation of a traditional housing, but to the current cultural activities as are the alternative and folklore events, courses and studios of crafts, exhibitions of traditional structural artefacts as well as the contemporary local artists.
Autoři
Vorlík, P. ed. - Poláčková, T. ed.
Publikováno v
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2020. ISBN 978-80-01-06759-8.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
Kniha vznikla na základě dlouholetého výzkumu poválečné architektury kolektivu doktorandů a akademických pracovníků Ústavu teorie a dějin architektury FA ČVUT v Praze. A rovněž díky práci studentů semináře Poválečná architektura. Seminář existuje od roku 2015 jako alternativní cvičení v předmětu Dějiny architektury pro první ročník. Prvotní záměr spočíval v uvedení zájemců do podrobnějšího studia historické architektury, zejména do systematického mapování věrohodných pramenů, správného „čtení“ stavby in-situ a v neposlední řadě šlo také o seznámení s náležitostmi psaní odborného textu. Průzkumy vybraných poválečných staveb však záhy nabídly i další, podstatné subtéma – způsob, jak se k „mladé“ architektuře a minulosti jako společnost vztahujeme, jak s ní nakládáme a zda lze v budoucnu překonat do ní vtištěné limity nebo využít její potenciál.
Autoři
Pavel, M.
Publikováno v
Beton v architektuře. 2020, 119(5), 56-61. ISSN 1213-3116.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Architekt Bohumil Böhm se řadí mezi výrazné osobnosti architektury vzniklé v době socialismu. Jeho plavecký stadion z roku 1971 si díky na svou dobu progresivnímu hyperbolickému zastřešení získal i mezinárodní věhlas. Kolektivní dům, který dokončil o pár let dříve v roce 1964, představoval vývojový mezistupeň koldomu a hotelového domu, a navíc jde o první celomontovaný bytový dům jižních Čech. To, že obě budovy stojí v Českých Budějovicích, není náhoda. Böhm pracoval pro tamní Stavoprojekt a za dobu svého působení se podílel na desítkách projektů. Mezi ně patří i dnes skoro zapomenuté okresní výbory Komunistické strany Československa.
Autoři
Poláčková, T.
Publikováno v
In: Architektura na červeném seznamu / Normální je nebourat. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2020. p. 20-25. ISBN 978-80-01-06759-8.
Rok
2020
Podkategorie
Kapitola v knize
Související lidé
Anotace
V době hrozící ekologické krize a rychlých změn klimatu jako by stavebnictví zaujímalo zcela překroucenou úlohu. Stále dokola se argumentuje vysokou energetickou náročností provozu objektů, které byly stavěny v době, kdy se na tepelné ztráty hledělo z jiné perspektivy než dnes. V současnosti se náklady na jejich vytápění zdají neudržitelné a jako snadné řešení se nabízí zateplování dotované Ministerstvem životního prostředí či Evropskou unií, případně nahrazení původní budovy energeticky úspornější novostavbou. V této situaci však vyvstává řada otázek, na které zatím málokdo hledá odpovědi: Vyplatily by se investice do zateplování vzhledem k úspoře energie i bez „zelených dotací“? Kolik energie se spotřebuje na výrobu daného zateplení a jaká je jeho životnost? Kolik odpadu vznikne při demolici a následné novostavbě? Opravdu není možné vměstnat naše dnešní požadavky do stávajících hmot? Nelze změnit vnitřní režim budovy bez zpravidla architektonicky podřadného zateplení?
Autoři
Vorlík, P.
Publikováno v
In: Architektura XX wieku - Zachowanie jej autentyzmu i integralności w Gdyni i w Europie. Faculty of Architecture, Gdaňsk University od Technology, 2020. p. 115-122. ISSN 2657-3873. ISBN 978-83-942631-0-2.
Rok
2020
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Na powojenną architekturę socjalistycznej Czechosłowacji zasadniczo wpłynął system gospodarki centralnie planowanej, kontrolowanej przez interesy polityczne i sztywne pięcioletnie plany gospodarcze. Zawód architekta, który wcześniej był w większości niezależnym zajęciem twórczym i przedsiębiorczym, został również poddany kolektywizacji po 1948 r. W państwowych instytutach planowania architekci stali się zwykłymi pracownikami, których projekty były silnie zdeterminowane przez priorytety polityczne i ograniczenia dotyczące tego, co może wyprodukować przemysł budowlany. Jakie nowe wyzwania pojawiły się w wyniku ujednolicenia społecznego i normalizacji w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku? Główny nacisk położono na standaryzację i prefabrykację, duży wzrost skali oraz faworyzowanie niektórych producentów materiałów budowlanych. Architekci, mimo że uwikłani w splątany labirynt scentralizowanego socjalistycznego przemysłu budowlanego, „nauczyli się chodzić” i udało im się pokonać techniczne i ekonomiczne ograniczenia, czerpiąc z ciekawych impulsów z zagranicy (postmodernizm, high-tech, kontekst, ekologia itp.) oraz z własnej pomysłowości.
Autoři
Volovár, M.
Publikováno v
NÁRODOPISNÝ VĚSTNÍK BULLETIN D ’ETHNOLOGIE. 2020, XVII(supplementum), 64-74. ISSN 1211-8117.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
V 50. rokoch minulého storočia prebiehalo na Slovensku viacero terénnych prieskumov kultúrneho dedičstva, na ktorých sa podieľali i českí odborníci a študenti. Dokumentáciu jednej takejto expedície z r. 1954 uchováva archív Krajského pamiatkového úradu v Prešove: vyše 800 fotografických negatívov prevažne vidieckych stavieb je cenným obrazovým prameňom k poznaniu stavebného obrazu južného a východného Slovenska pred výraznejším nástupom industrializácie. V pätici autorov dokumentácie sa podarilo identifikovať študentov architektúry pražského ČVUT a jedného ich pedagóga.
Autoři
Čurný, M. - Luštíková, L. - Rusnák, R., - Volovár, M.
Publikováno v
Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. 2020, 67(1), 165-212. ISSN 0560-2793.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
This study is primarily focused on an analysis of a collection of finds from the 16th and 17th century which originate from a  single site. The collection, which consists mainly of ceramic and glass vessels, deserves individual attention on the grounds of the range and state of preservation of the artefacts. Only through the presentation of such collections as a  whole can we reach a  fuller understanding of the issues of the material culture of the early modern period. The study will also examine the possible interpretations of the site on which the artefacts were found and attempt to connect the findings obtained through analysis of the artefacts with existing information about the arrangement and ownership relationships of the site within the general context of the economic, political and religious situation in Košice in the period of the 17th century.
Autoři
Dulla, M.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. ISBN 978-80-01-06790-1.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Anotace
Názorný návod jak zpracovat disertaci v oboru, kde se setkává věda, umění a inženýrství. Přibližuje zásady vědecké práce, metody získávání poznatků, způsoby citování a etiku výzkumu. Podrobně se zabývá vlastním psaním disertace, její obhajobou a publikováním jejich výsledků. Titul je určen doktorandům v oboru architektura, ale také v příbuzných oborech. Autor shrnul své dlouholeté zkušenosti z pedagogického a vědeckého působení a přibližuje je živým jazykem a množstvím příklad
Autoři
Guzik, H. ed. - Balgová, I. ed. - Czapelski, M. ed. - Čížek, T. ed. - Ferenčuhová, S. ed. - Jani-Dán, L. ed. - Jelinek, C. ed. - Jirkalová, K. ed. - Kuchenbuch, D. ed. - Parfianowicz-Vertun, W. ed. - Hoření Samec, T. ed. - Strakoš, M. ed. - Švácha, R. ed. - Vacková, B. ed., - Zarecor, K.E. ed.
Publikováno v
Praha: CTU. Faculty of Architecture, 2020. ISBN 978-80-01-06760-4.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Související lidé
Anotace
Program mezinárodní konference věnované problematice sociologických průzkumů obytné architektury a expertní povahy architektonické práce v období 1945–1989. Obsahuje mj. úvod a anotace jednotlivých příspěvků.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.