15118

Ústav nauky o budovách

Další součásti

Ústav nauky o budovách je zároveň expertním pracovištěm druhové a tematické typologie. V ústavu působí neformálně několik pracovišť zabývajících se různými aspekty teorie staveb, například o centrum bytových staveb vedené prof. Kohoutem a doc. Tichým a středisko školských staveb soustředěné okolo doc. Stýbla. Prof. Šestáková vede dva specializované týmy: jeden je zaměřen na přístupnost vystavěného prostředí a jeho přizpůsobování potřebám specifických skupin obyvatel (senioři, zdravotně postižení, osoby se specifickými onemocněními apod.), druhým je Architektura dětem, zabývající se vztahem staveb a jejich nejmladších uživatelů. Prof. Navrátil je specialistou na problematiku sportovních staveb a arch. Juha vede tým zabývající se stavbami zdravotními.

reVize Typologie

Konference pravidelně pořádaná Ústavem nauky o budovách. V roce 2018 se zaměřila na pojem typologie obecně, v roce 2018 byla věnována zadávání veřejných staveb.

Architektura dětem

Děti a město. Architektura a vzdělávání. Konference Architektura dětem. www.architekturadetem.cz

Centrum přístupnosti staveb

Cetrum bytových staveb CKB

Platforma pro vzdělávání a výzkum obytného prostředí. Odborný poradce v oblasti bytových staveb a bydlení.

www.cekb.cz

Středisko školských staveb eduARCH

Pracovní skupina eduARCH spolupracuje mezioborově s pedagogickými fakultami Karlovy univerzity v Praze, katedry preprimární a primární pedagogiky, a University Hradec Králové, Laboratoř alternativního vzdělávání, dále s Ústavem nábytku, designu a bydlení, Lesnické a dřevařské fakulty, Mendlovy univerzity v Brně.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.