V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

15118

Ústav nauky o budovách

Všechny publikace

351 výsledků

Autoři
Tuček, O.
Publikováno v
Architect+. 2020, 2020(20), 14-17. ISSN 2533-512X.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
O architektuře škol a její proměně v čase a prostoru jsme si povídali s Annou Chvojkovou, starostkou obce Chýně, která má zkušenosti s výstavbou školy podle mezinárodní soutěže, Miroslavem Hřebeckým, programovým ředitelem společnosti EDUin a Ondřejem Tučkem, architektem, který se architektuře školních budov věnuje jak z praktického, tak i z teoretického hlediska.
Autoři
Pazdera, M. ed. - Špičák, M. ed. - Frejlachová, K. ed., - Říha, T. ed.
Publikováno v
ERA 21. 2020,(1), ISSN 1213-6212.
Rok
2020
Podkategorie
Editorství speciálního čísla časopisu
Anotace
Editace speciálního čísla časopisu ERA 21 zabávající se architekturou logistiky.
Autoři
Špičák, M. ed. - Říha, T. ed. - Frejlachová, K. ed., - Pazdera, M. ed.
Publikováno v
Zürich: Park Books, 2020. ISBN 978-3-03860-189-0.
Rok
2020
Podkategorie
Sborník
Autoři
Hainc, J. - Čtyřoký, J. - Horáková, Z. - Gardoňová, A. - Hudeček, T. - Švecová, L., - Jiráček, Š.
Publikováno v
[Specialized Map with Expert Content] 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)
Anotace
Soubor specializovaných map - variant možného administrativního státně-správního členění území Prahy - sloužící jako podklad pro rozhodování o změně statutu města.
Autoři
Vorlík, P. - Beran, L. - Brankov, N. - Brůhová, K. - Bukačová, J. - Guzik, H. - Hauserová, M. - Hoffmannová, A. - Mlynčeková, L. - Novotná, E. - Pavel, M. - Poláčková, T. - Popelová, L. - Směták, P. - Vicherková, V. - Zikmund, J. - Hojda, O. - Kracík, M. - Kurz, M. - Kužvartová, L. - et al.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019. ISBN 978-80-01-06641-6.
Rok
2019
Podkategorie
Kniha
Anotace
Architektura osmdesátých let stála dlouhou dobu mimo zájem odborné i laické veřejnosti. Převládající pohled jí přisoudil hnědou barvu, koženku a šedou záplavu velmi pozdních panelových sídlišť. Druhý, detailnější a méně předpojatý pohled však nabízí více. Aktuální poznatky nám za mlhou normalizační společenské rezignace odhalují pestrou škálu aktivit a postojů; mnohdy nerealizovaných, rutinou stavební praxe zdeformovaných, ale na druhé straně i naplněných, důvtipných a široce rozkročených myšlenek. Poučení a modernistický experiment šedesátých let totiž v našich tvůrcích i v sevřených podmínkách normalizace zanechaly vůli k hledání, kreativní improvizaci a k zarputilému prosazování „ryzí architektury“. Nastupovala nová, ambicióznější generace. A prameny zahraniční inspirace, vnitřní sebereflexe architektury, nosných podnětů a výzev nebo prostoru pro odborné diskuse nevyschly ani přes převládající společenské dusno a bezvětří. Jen se odehrávaly jaksi mimo oficiální politické proklamace a cíle, v sevřenějším, intimnějším prostředí a bez jednotící teoretické linie nebo přísné direktivy.
Autoři
Molnárová, J.
Publikováno v
In: Dostupné bydlení v 21. století. Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2019.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Autoři
Kloda, M. - Červinková, E.
Publikováno v
Stavba. 2019, 26(1), 28-30. ISSN 1210-9568.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Většina evropských zemí, regionů a měst důsledně naplňuje své politiky zvyšování stavební kultury a architektonické kvality vystavěného prostředí (shrnuté v zahraničí pod pojem Baukultur). Praha se po pádu tzv. železné opony ocitla v konkurenčním dynamickém prostředí otevřené Evropy. S městy soutěžíme zejména v kategoriích, týkajících se široké dostupnosti bydlení, přívětivého podnikatelského prostředí, nabídky pracovních příležitostí, dostatečné vybavenosti a inovované infrastruktury. Udržet kontakt s Evropou znamená udržet a zvyšovat kvalitu života. Spoléhat se pouze na dědictví infrastrukturních je krátkozraké.
Autoři
Šestáková, I. - Tomandl, J. - Gál, O. orig. auth. - Voříšková, Š. orig. auth., - Lupač, P. orig. auth.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. ISBN 978-80-01-06531-0.
Rok
2019
Podkategorie
Překlad monografie
Anotace
The present publication summarises and organises the current knowledge on the impacts of architecture and the built environment on the mobility and orientation possibilities of persons with Parkinson’s disease. It supplements this existing knowledge with basic principles of spatial design so that requirements related to specific symptoms of Parkinson’s disease can be taken into account in a natural way. Emphasis is put on ensuring an independent and safe life while minimising the use of artificial compensatory elements. This publication is accompanied by videos demonstrating selected typical symptoms of Parkinson’s disease.
Autoři
Ludeňa, U. ed. - Rodríguez Rivero, L. ed., - Molnárová, J. ed.
Publikováno v
Fondo editorial PUCP, 2019. ISBN 9786123173159.
Rok
2019
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Autoři
Markgraf Hossingerová, M. - Kovářová, V., - Zbořilová, Z.
Publikováno v
Pilíř - časopis o krajině, městech a domech. 2019, 1(1), 32.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Anotace
Metodika školní hodiny občanské výchovy, zaměřená na význam slov domov a vlast.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.