Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

15118

Ústav nauky o budovách

Všechny publikace

439 výsledků

Autoři
Shawash, J. - Marji, N., - Marji, N.
Publikováno v
International Journal of Architectural Research. 2022, 2022 134-145. ISSN 2631-6862.
Rok
2022
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Purpose As the Hashemite Kingdom of Jordan celebrates its first centenary, this paper presents a critical reading of the development of architecture in the Kingdom reflecting the transformation of national identity. Design/methodology/approach The paper achieves this aim by performing an analytical diachronic survey of the main architectural styles and trends that emerged in Jordan and links the architectural styles and trends to four main historical periods that characterize the national temporal trajectory, supported by examples of buildings, projects and architects that represent each period. Findings The results show the impacts of different forms of architectural modernism on local practice and explore attempts to create a national architectural identity that range in their ideological drive from Pan-Arabism to Jordanian localism. Originality/value The research adds to the discourse on Arab cities and architecture and shows the development of architectural trends in an Arab Muslim country, focusing on the interaction of architectural modernism with local variables. The research aims to supplement literature on Arab architecture with a critical and nuanced historical account of Jordanian architecture in the English language to serve a global audience.
Autoři
Redčenkov, B. - Amblerová, K. - Hanzlíková, V., - Danda, V.
Publikováno v
Praha: CTU FA. Department of Building Theory, 2022. ISBN 978-80-01-07042-0.
Rok
2022
Podkategorie
Kniha
Anotace
Studentské práce ateliéru Redčenkov-Danda a ZAN Amblerová v AR 2021/2022 na Fakultě architektury ČVUT - projekty pro město Opava. Publikováno 80 studentských projektů. Katalog k výstavě Opava: Město očima budoucích architektů, 2. - 6. 10. 2022, OD Breda, Opava.
Autoři
Žák, P. - Koucký, R., - Bálský, M.
Publikováno v
In: PROCEEDINGS 14th European Lighting Conference LUX EUROPA 2022. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2022. p. 335-338. ISBN 978-80-11-02269-3.
Rok
2022
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Prague, the capital of the Czech Republic, through its representatives, decided on a conceptual and systematic approach to the management of the public lighting. On the basis of this decision, a set of documents was submitted for processing under the title Concept of Prague Public Lighting. This set of documents is intended to specify what the night image of the city should be, creating through public and architectural lighting. When determining the night appearance of the city, not only the safety of the traffic of people and property, but also the undesirable effects of lighting on the surrounding environment and the effect of lighting on the appearance of public spaces should be taken into account. An integral part of the Concept of Prague Public Lighting is also the plan for the renewal and modernization of the public lighting system for the purposes of the city's financial planning. Concept of Prague Public Lighting also contains standards of activity and devices that specify requirements for activities related to public lighting and for products that are part of the public lighting system.
Autoři
Mika, J. - Káňová, M.
Publikováno v
In: Urban Planning & Architectural Design for Sustainable Development (UPADSD) 7th Edition 2022 - A Book Of Abstracts. Mannheim: IEREK GmbH, 2022.
Rok
2022
Podkategorie
Abstrakt ve sborníku
Anotace
As part of the research on the impact of urban depopulation on different types of urban structures, this paper focuses on one of the common types of urban development in Central Europe: post-war housing estates of solitary apartment buildings. The basic premise of the research is that the reduction of pressure on the territory caused by the population decline (the phenomenon of "shrinking cities") makes it possible to saturate some inherent deficits of these urban structures that are difficult to address in the situation of "normal" growing cities. Several reference neighborhoods of post-war settlements are selected, we collect their analytical data and monitor their change in relation to shrinkage. The variables monitored for the data analysis are a) spatial (public space and urban composition, hierarchy of privacy levels of public spaces), b) cultural (historical value, symbolic meaning), c) functional (diversity of functions, availability of amenities, capacity of technical and transport infrastructure), d) demographic (population density). The data obtained on the urban districts affected by shrinkage are confronted with the inherent deficits of each type of structure defined in the existing literature. On this basis, the possibilities of using shrinkage (a form of quantitative decline) to qualitatively grow post-war solitary urban structures are proposed. It seems possible to enrich the spectrum of public space types (reduced in this period of development compared to previous periods), to enrich the possibilities of housing types, to enrich the functional structure or to reflect the change in the need for transport infrastructure capacity due to lower population density.
Autoři
Stýblo, Z. - Soukenka, V.
Publikováno v
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2022. ISBN 978-80-01-06926-4.
Rok
2022
Podkategorie
Kniha
Anotace
Divadelní budovy slouží po celý den usilovné práci herců, režisérů a dalších zaměstnanců, zaměřené na několik hodin, kdy přicházejí diváci pro jedinečný prožitek vytrhující je z jejich každodennosti. Místem, kde se obě tváře divadla prolínají, a tím dávají existenci budovy i samotné činnosti smysl, je vlastní divadelní prostor sjednocující hlediště a jeviště. Publikace tuto podvojnost zobrazuje na každé dvoustránce, kdy k obecným historickým, teatrologickým, typologickým a provozním záležitostem odpovídá z levé strany architekt, i z hlediska diváka, a z pravé scénograf, i z hlediska herce.
Autoři
Červinka, J. - Fragner, B. - Filippova, V. - Zikmund, J. - Mlynčeková, L. - Aulík, J. - Cikán, M. - Daďa, J. - Efler, M. - Girsa, V. - Hájek, K. - Hájek, P. - Hlaváček, M. - Jehlík, J. - Kraus, D. - Novotný, T. - Popelová, L. - Pustějovský, J. - Redčenkov, B. - Soukenka, V. - et al.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. ISBN 978-80-01-07005-5.
Rok
2022
Podkategorie
Kniha
Anotace
Cílem publikace je shromáždit, utřídit a následně vyhodnotit ročníkové a diplomní projekty konverzí průmyslových staveb, které byly zadávány v ateliérech na Fakultě architektury a na Fakultě stavební ČVUT od roku 2002, kdy bylo na základě interní grantové soutěže ČVUT na podporu vědy a výzkumu založeno Výzkumné centrum průmyslového dědictví. Kromě archivní evidence si publikace klade za cíl především vysledovat, ověřit a formulovat obecnější principy: argumenty pro opětovné využití opuštěných objektů z hledisek udržitelného rozvoje, památkové péče i jako prostor pro současnou tvorbu a jako hledání aktuálních témat a tendencí urbanismu a architektury, a to nejen v pedagogickém prostředí.
Autoři
Gál, M. - Fuchs, P., - Humpál, D.
Publikováno v
[Other Map (not meeting RIV conditions)] 2022.
Rok
2022
Podkategorie
Jiná mapa (nesplňující podmínky RIV)
Anotace
Infografiky přibližující rozmístění staveb pro seniory v obcích s počtem obyvatel menším než 2000 vytvořené na základě statistické analýzy dat projektu Stavby pro sociální služby na venkově. Infografiky v podobě heat map zobrazují četnost zařízení na úrovni krajů a okresů ČR.
Autoři
Kugl, J. ed. - Bačovský, J. ed. - Bittner, J. ed. - Boušková, Z. ed. - Švárová, T. ed. - Molnárová, J. ed. - Chudý, O. ed. - Jebavý, M. ed. - Kadlecová, P. ed. - Kupka, J. ed. - Kuták, J. ed. - Madar, O. ed. - Nováková, L. ed. - Okřinová, P. ed. - Nikolov, D. ed. - Petr, L. ed. - Šilhánková, V. ed., - Zýka, V. ed.
Publikováno v
Fakulta stavební, ČVUT, Praha, 2022-11-16. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. vol. 1. ISBN 978-80-01-07064-2.
Rok
2022
Podkategorie
Sborník
Autoři
Mudra, V. - Kazimour, J., - Vacík, Š.
Publikováno v
Praha: CTU FA. Department of Building Theory, 2022. ISBN 978-80-01-07075-8.
Rok
2022
Podkategorie
Kniha
Anotace
Publikace shrnuje poznatky a doporučení pro návrh a výstavbu sportovní haly, je určena studentům architektury a investorům sportovních hal. Autoři prosazují myšlenku mnohofunkčního využívání této nákladné stavby, v modelovém projektu představují ideální dispoziční řešení. Textová část je věnována urbanistickým vztahům, vysvětluje provoz částí, prostorové požadavky a odkazuje na další možné funkční využití sportovních hal.
Autoři
Dobrucká, L.
Publikováno v
Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. 2022, 4/2022(4), 15-29. ISSN 1805-3246.
Rok
2022
Podkategorie
Článek
Anotace
Even though “strategy” is one of the most frequent and influential words today, its essence remains hidden. This article goes back to the original Sun Tzu’s concept of strategy and shows that the amazingly complex ancient wisdom transcends our common understanding to a great extent. Sun Tzu’s core concepts, such as grand-strategy, the five principles for victory, and the strategic configuration of power, might help us to comprehend the essence of strategy, improve the processes of strategic planning, and contribute to the more balanced development of municipalities, their competitiveness, and sustainability. The article introduces some of Sun Tzu’s core messages and illustrates their usefulness briefly on a case study.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout