Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

15118

Ústav nauky o budovách

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout