Příjmení a jméno Téma dizertační práce Pracoviště Školitel

Ing. arch. Abramovič Vasilija, Ph.D.

Ústav modelového projektování

Ing. AL Jazairi Nisan

Ústav navrhování II

Ing. Bacík Jakub

Ústav teorie a dějin architektury

Ing. arch. Ballošová Helena

Ústav památkové péče

Ing. arch. Biedermanová Magdaléna

Ústav památkové péče

Ing. arch. Bílek Michal

Ústav interiéru

Blagojev Mirjana

Ústav designu

Mgr. Boháč Ondřej

Ústav nauky o budovách

Ing. Boudová Petra

Ústav teorie a dějin architektury

Březáčková Petra

Ústav teorie a dějin architektury

Mgr. Bukačová Jana

Ústav teorie a dějin architektury

Ing. arch. Bukovský Martin

Soudobé bydlení / Vývoj obytných souborů v ČR po roce 1989

Ústav nauky o budovách

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Ing. arch. Buryška Petr

Ústav urbanismu

Ing. arch. Buryšková Barbora

Ústav nauky o budovách

Ing. arch. Bžochová Kristina

Ústav stavitelství II

Čechová Kateřina, MSc. Arch.

Ústav urbanismu

Mgr. Cejpová Miroslava

Ústav památkové péče

Ing. arch. Chmelová Adéla

Ústav krajinářské architektury

MgA. Chramosta Jaroslav, DiS.

Ústav designu

Ing. arch. Chudý Ondřej

Ústav nauky o budovách

Ing. arch. Děnge Jana

Ústav navrhování I, Ústav nauky o budovách

Ing. arch. Drdácký Tomáš

Ústav urbanismu

Ing. arch. Dvořák Michal

Ústav navrhování III

Ing. arch. Dzurilla Dalibor

Ústav modelového projektování

Dr. Eberhardt Sophie, Ph.D.

Ústav nosných konstrukcí

Ing. arch. Ertl Vojtěch

Ústav navrhování I

Ing. arch. Falladová Karolína

Ústav stavitelství II

Ing. arch. Fialka Sobková Ladislava

Ústav modelového projektování

MgA. Frouzová Jitka

Ústav designu

Ing. arch. Gebrian Markéta

Ústav modelového projektování

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková