Příjmení a jméno Téma dizertační práce Pracoviště Školitel

Ing. AL Jazairi Nisan

Finančně dostupné bydlení, standardy, podpora, politika.

Ústav navrhování II

prof. Ing. arch. ir. Zdeněk Zavřel, dr. h. c.

Ing. Bacík Jakub

Průmyslová architektura a těžba nerostných surovin-historický vývoj, souvislosti a současné využití.

Ústav teorie a dějin architektury

Vorlík Petr prof. Ing. arch. Ph.D.

Ing. arch. Ballošová Helena

Teorie a metody památkové péče

Ústav památkové péče

Hauserová Milena doc. Ing. arch. CSc.

Benterari Tereza

Ústav nauky o budovách

Ing. arch. Biedermanová Magdaléna

Otopná zařízení ve středověku.

Ústav památkové péče

Hauserová Milena doc. Ing. arch. CSc.

Ing. arch. Bílek Michal

Ústav interiéru

Ing. arch. Bittner Jan

Ústav prostorového plánování

Mgr. Boháč Ondřej

Soudobé bydlení / Současný development a jeho aspekty

Ústav nauky o budovách

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

Ing. Boudová Petra

Průmyslové dědictví-nové využití a otázky fyzických i nehmotných vazeb v území.

Ústav teorie a dějin architektury

Vorlík Petr prof. Ing. arch. Ph.D.

Březáčková Petra

Zahrady toskánských velkovévodů mezi Toskánskem a Čechami v 18. a 19. století

Ústav teorie a dějin architektury

Kalina Pavel prof. PhDr. CSc.

Mgr. Bukačová Jana

Modularita (zejména v české poválečné architektuře) Úvod do problematiky modulární architektury a architektury založené na principu modularity

Ústav teorie a dějin architektury

Vorlík Petr prof. Ing. arch. Ph.D.

Ing. arch. Bukovský Martin

Soudobé bydlení / Vývoj obytných souborů v ČR po roce 1989

Ústav nauky o budovách, Ústav modelového projektování

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Ing. arch. Buryška Petr

Současná proměna role architekta

Ústav urbanismu

JUDr. PhDr. Jiří Plos

Ing. arch. Buryšková Barbora

Současný městský dům a jeho místo ve struktuře města

Ústav nauky o budovách

prof. Ing. arch. Roman Koucký

Ing. arch. Bžochová Kristina

Architektura,budova,prostředí a interakce.

Ústav stavitelství II

doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.

Čechová Kateřina, MSc. Arch.

Revitalizace železničních brownfields: městský projekt nebo územní plán?

Ústav urbanismu

doc. Ing. arch. Irena Fialová

Ing. arch. Čechová Tereza

Ústav navrhování II

Mgr. Cejpová Miroslava

Kuchyně ve středověku a raném novověku

Ústav památkové péče

Rykl Michael doc. Ing. Ph.D.

Mgr. Červinka Jan

Ústav teorie a dějin architektury

Ing. arch. Chmelová Adéla

Ústav krajinářské architektury

MgA. Chramosta Jaroslav, DiS.

Design pro interakční uživatele v rámci atypického uživatelského rozhraní / potřeb atypické uživatelské cílové skupiny

Ústav designu

MgA. Josef Šafařík, Ph.D.

Ing. arch. Chudý Ondřej

Urbánní ekonomie sídlišť

Ústav nauky o budovách

doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.

Ing. arch. Děnge Jana

Umění v interiéru

Ústav navrhování I

prof. Ing. arch. Ján Stempel

Ing. arch. Drdácký Tomáš

Urbánní vzorec města

Ústav urbanismu

prof. Ing. arch. Jan Jehlík

Ing. Dropka Milan

Ústav nosných konstrukcí

Ing. arch. Dvořák Michal

Ústav navrhování III

Ing. arch. Dzurilla Dalibor

Ústav modelového projektování

Ing. arch. Ertl Vojtěch

Sídlo a krajina

Ústav navrhování I

doc. Ing. arch. Miroslav Cikán

Ing. arch. Falladová Karolína

Energeticky efektivní řešení sídelních celků v architektonickém kontextu

Ústav stavitelství II

Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.

Ing. arch. Fialka Sobková Ladislava

Ústav modelového projektování

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková