Příjmení a jméno Téma dizertační práce Pracoviště Školitel

Ing. AL Jazairi Nisan

Finančně dostupné bydlení, standardy, podpora, politika.

Ústav navrhování II

prof. Ing. arch. ir. Zdeněk Zavřel, dr. h. c.

MgA. Aslan Jitka

Design a interakce

Ústav designu

MgA. Josef Šafařík, Ph.D.

Ing. Bacík Jakub

Průmyslová architektura a těžba nerostných surovin-historický vývoj, souvislosti a současné využití.

Ústav teorie a dějin architektury

Vorlík Petr prof. Ing. arch. Ph.D.

Ing. arch. Ballošová Helena

Teorie a metody památkové péče

Ústav památkové péče

Hauserová Milena doc. Ing. arch. CSc.

Benterari Tereza

Občanské stavby a sídlo. Nároky změn pedagogiky na edukační prostory II. stupně

Ústav nauky o budovách

doc. Ing. arch. Zbyšek Stýblo

Ing. arch. Biedermanová Magdaléna

Otopná zařízení ve středověku.

Ústav památkové péče

Hauserová Milena doc. Ing. arch. CSc.

Ing. arch. Bílek Michal

Vývojové tendence osvětlení v architektuře

Ústav interiéru

prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka

Ing. arch. Bittner Jan

Suburbanizace v českém kontextu

Ústav prostorového plánování

Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.

Mgr. Boháč Ondřej

Soudobé bydlení / Současný development a jeho aspekty

Ústav nauky o budovách

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

Ing. Boudová Petra

Průmyslové dědictví-nové využití a otázky fyzických i nehmotných vazeb v území.

Ústav teorie a dějin architektury

Vorlík Petr prof. Ing. arch. Ph.D.

Březáčková Petra

Zahrady toskánských velkovévodů mezi Toskánskem a Čechami v 18. a 19. století

Ústav teorie a dějin architektury

Kalina Pavel prof. PhDr. CSc.

Mgr. Bukačová Jana

Modularita (zejména v české poválečné architektuře) Úvod do problematiky modulární architektury a architektury založené na principu modularity

Ústav teorie a dějin architektury

Vorlík Petr prof. Ing. arch. Ph.D.

Ing. arch. Buryška Petr

Současná proměna role architekta

Ústav urbanismu

JUDr. PhDr. Jiří Plos

Ing. arch. Buryšková Barbora

Současný městský dům a jeho místo ve struktuře města

Ústav nauky o budovách

prof. Ing. arch. Roman Koucký

Ing. arch. Bžochová Kristina

Architektura,budova,prostředí a interakce.

Ústav stavitelství II

doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.

Čechová Kateřina, MSc. Arch.

Revitalizace železničních brownfields: městský projekt nebo územní plán?

Ústav urbanismu

doc. Ing. arch. Irena Fialová

Ing. arch. Čechová Tereza

Ústav navrhování II

Mgr. Cejpová Miroslava

Kuchyně ve středověku a raném novověku

Ústav památkové péče

Rykl Michael doc. Ing. Ph.D.

Mgr. Červinka Jan

Průmyslové dědictví v 21. století. Kritéria a evidence pro nové využití

Ústav teorie a dějin architektury

PhDr. Benjamin Fragner

M.A. Chen Lijun

Ústav designu

Ing. arch. Chmelová Adéla

Vilv sociálních médií na chování lidí ve veřejném prostoru. Jak navrhovat veřejná prostranství pro digitálně anestetzovanou generaci

Ústav krajinářské architektury

Ing. Vladimír Sitta

MgA. Chramosta Jaroslav, DiS.

Design pro interakční uživatele v rámci atypického uživatelského rozhraní / potřeb atypické uživatelské cílové skupiny

Ústav designu

MgA. Josef Šafařík, Ph.D.

Ing. arch. Chudý Ondřej

Urbánní ekonomie sídlišť

Ústav nauky o budovách

doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.

Ing. arch. Cigáník Ondřej

Ústav modelového projektování

Ing. arch. Cyprianová Lucia

Ústav modelového projektování

Ing. arch. Drdácký Tomáš

Urbánní vzorec města

Ústav urbanismu

prof. Ing. arch. Jan Jehlík

Ing. Dropka Milan

Konstrukce, materiály a technologií v architektuře 20. století

Ústav nosných konstrukcí

doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

Ing. arch. Dzurilla Dalibor

Architektonická vizualizace jako komunikační a marketingový nástroj architekta s veřejností

Ústav modelového projektování

prof. Dr. Henri Hubertus Achten

Ing. Enochová Háta

Ústav krajinářské architektury

Ing. arch. Ertl Vojtěch

Sídlo a krajina

Ústav navrhování I

doc. Ing. arch. Miroslav Cikán

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková