Příjmení a jméno Téma dizertační práce Pracoviště Školitel

Ing. Arnošt Vladimír

Ústav navrhování I

MgA. Aslan Jitka

Design a interakce

Ústav designu

doc. MgA. Josef Šafařík, Ph.D.

Ing. arch. Ballošová Helena

Teorie a metody památkové péče

Ústav památkové péče

doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc.

Ing. arch. Biedermanová Magdaléna

Otopná zařízení ve středověku.

Ústav památkové péče

doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc.

Ing. arch. Bittner Jan

Vliv lokální dostupnosti občanského vybavení na generování dopravy v metropolitním zázemí Prahy

Ústav prostorového plánování

doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.

Ing. Boudová Petra

Interpretace historické krajiny

Ústav krajinářské architektury

RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.

Mgr. Bukačová Jana

Modularita (zejména v české poválečné architektuře) Úvod do problematiky modulární architektury a architektury založené na principu modularity

Ústav teorie a dějin architektury

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Ing. arch. Buryška Petr

Současná proměna role architekta

Ústav urbanismu

JUDr. PhDr. Jiří Plos

Mgr. Červinka Jan

Průmyslové dědictví v 21. století. Kritéria a evidence pro nové využití

Výzkumné centrum průmyslového dědictví (VCPD)

PhDr. Benjamin Fragner

M.A. Chen Lijun

Towards sustainable Transition of Age - Friendly Community Centers based on Transition Design

Ústav nauky o budovách

doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.

Ing. arch. Chmelová Adéla

Obytnost příměstské krajiny Prahy

Ústav krajinářské architektury

Ing. Vladimír Sitta

MgA. Chramosta Jaroslav, DiS.

Design pro interakční uživatele v rámci atypického uživatelského rozhraní / potřeb atypické uživatelské cílové skupiny

Ústav designu

doc. MgA. Josef Šafařík, Ph.D.

Ing. arch. Cigáník Ondřej

Ústav modelového projektování

Ing. arch. Cyprianová Lucia

Ústav modelového projektování

Ing. arch. Drdácký Tomáš

Urbánní vzorec města

Ústav urbanismu

prof. Ing. arch. Jan Jehlík

Dipl. Ing. Dršata Kamila

Ústav urbanismu

Ing. arch. Dzurilla Dalibor

Digitální architektonická skica jako komunikační nástroj mezi architeky a klienty.

Ústav modelového projektování

prof. Dr. Henri Hubertus Achten

Arch. Emir Isik Gulbahar, MSc.

Ústav modelového projektování

Ing. Enochová Háta

Ústav krajinářské architektury

Ing. arch. Fuchs Pavel

Problém lokálního a globálního v současné architektuře

Ústav teorie a dějin architektury

doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D.

Ing. arch. Gál Matyáš

Stavby pro seniory ve venkovském prostředí

Ústav nauky o budovách

prof. Ing. arch. Irena Šestáková

Ing. arch. Gelien Tomáš

Ústav urbanismu

Ing. arch. Goláň Karel

Ústav navrhování II

MgA. Hádek Gabriela

Ústav designu

MgA. Haničinec Kryštof

Ústav interiéru

Mgr. Haruda Jan

Vztah dopravy, urbanistické struktury a kvality veřejného prostoru

Ústav urbanismu

doc. Ing. arch. Irena Fialová

Ing. Havránková Tereza

Ústav teorie a dějin architektury, Ústav krajinářské architektury

Ing. Hejný Lukáš

Ústav teorie a dějin architektury

Ing. arch. Hoffmannová Alexandra

Občanské stavby a sídlo

Ústav nauky o budovách

doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.

Ing. arch. Holeček Josef

Nájemní dům - etalon moderní Prahy

Ústav teorie a dějin architektury

prof. PhDr. Pavel Kalina, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.