Předmět ekologie I se zabývá ekologickou problematikou související se stavěním, respektive s udržitelnou architekturou a sériovým designem. Vykládány jsou základní pojmy týkající se ekologie obecně, dále je věnována pozornost jak stavebním komponentům, tak i většímu měřítku – malému souboru, krajině a mobilitě.

Skladba přednášek postupuje od obecných principů ke konkrétním řešením. Pozornost je věnována i recyklaci materiálů a implikaci ekologie pro Design a Krajinářskou architekturu. Základní principy jsou ilustrovány na aktuálních příkladech současné architektury a designu v různých přírodních i společenských podmínkách.

Navazující látka bude probírána v DA / NS / PS, v nichž pak bude rozvedena do specifické podoby. Ekologie I je tedy chápána jako úvodní předmět do současné problematiky udržitelného rozvoje ve vztahu k architektuře.

Harmonogram přednášek

1. 10. 2018 – Úvod (Zdeněk Zavřel)

8. 10. 2018 – Světová komunita (Bedřich Moldán)

15. 10. 2018 – Krajina a zeleň v architektuře (Klára Salzman)

22. 10. 2018 – Udržitelné město (Karel Maier)

29. 10. 2018 – host Pierre von Meiss (emeritní profesor EPFL)

5. 11. 2018 – Energie (Pavel Šmelhaus)

12. 11. 2018 – Zdravý dům (Kateřina Rottová)

19. 11. 2018 –  Architektonický koncept domu (Dalibor Hlaváček, Martin Čeněk)

26. 11. 2018 –  Dostupnost a doprava (Lukáš Liesler)

3. 12. 2018 –  Materiály (Dalibor Hlaváček, Mirek Ščudla)

10. 12. 2018 –  Recyklace (Yvette Vašourková)

17. 12. 2018 – Shrnutí (Dalibor Hlaváček)

Související předměty

Ekologie III
Ekologie II

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková