S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Ekologie I

Přednášky Ekologie I budou s ohledem na aktuální opatření distanční. Přednášky budou streamovány v čase dle rozvrhu a následně k dispozici ke zpětnému shlédnutí na Moodle na nástěnce předmětu Ekologie I. Kód předmětu: B201-528EKO1-Ekologie1

Předmět Ekologie I se zabývá problematikou ekologie v souvislosti s vystavěným prostředím a průmyslovým designem. Vykládány jsou základní pojmy týkající se ekologie obecně, dále je věnována pozornost jak stavebním komponentům, tak i většímu měřítku – malému souboru, krajině a mobilitě. Skladba přednášek postupuje od obecných principů ke konkrétním řešením. Pozornost je věnována i recyklaci materiálů a implikaci ekologie pro Design a Krajinářskou architekturu. Základní principy jsou ilustrovány na aktuálních příkladech současné architektury a designu v různých přírodních i společenských podmínkách.

Navazující látka je probírána v DA / NS / PS, v nichž je pak rozvedena do specifické podoby. Ekologie I je tedy chápána jako úvodní předmět do současné problematiky udržitelného rozvoje ve vztahu k architektuře, krajině a průmyslovému designu.

Související předměty

Ekologie III
Ekologie II

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková