Ekologie I

V KOS jsme vypsali termíny zkoušek pro ZS: 20. 1. , 23. 1., 27. 1., 30. 1. Pro přípravu jsou k dispozici záznamy z letošních přednášek. Najdete je v Moodle na nástěnce předmětu Ekologie I.

Předmět ekologie I se zabývá ekologickou problematikou související se stavěním, respektive s udržitelnou architekturou a sériovým designem. Vykládány jsou základní pojmy týkající se ekologie obecně, dále je věnována pozornost jak stavebním komponentům, tak i většímu měřítku – malému souboru, krajině a mobilitě.

Skladba přednášek postupuje od obecných principů ke konkrétním řešením. Pozornost je věnována i recyklaci materiálů a implikaci ekologie pro Design a Krajinářskou architekturu. Základní principy jsou ilustrovány na aktuálních příkladech současné architektury a designu v různých přírodních i společenských podmínkách.

Navazující látka bude probírána v DA / NS / PS, v nichž pak bude rozvedena do specifické podoby. Ekologie I je tedy chápána jako úvodní předmět do současné problematiky udržitelného rozvoje ve vztahu k architektuře.

Související předměty

Ekologie III
Ekologie II

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková