Dějiny a teorie architektury VIII

Vyučující

TOUREK JIŘÍ, Mgr., Ph.D.

Kurs DAT8 bude navazovat na předchozí předmět k teorii architektury (DAT07) a bude rozvíjet některé tam probírané přístupy. V zimním semestru 2022 se zaměříme na kritickou teorii architektury a její různé podoby (Eisenman, Frampton a další) a na teorie vycházející z fenomenologie (Pallasmaa, Harries, Veselý a další). V průběhu semestru se dostaneme též k jejich srovnání, tj. ukážeme si, co mají společného, v čem se liší nebo jsou dokonce protikladné. Kurs se zaměří na představení těchto pozic, vysvětlení základních myšlenek a východisek, ale v neposlední řadě též na to, k čemu mohou architektům být, jak se v architektuře projevují.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.