Dějiny a teorie architektury I

Předmět je úvodem do studia dějin architektury. Seznamuje se souvislostmi architektury hlavních historických období a hledá jejich odkaz do mladších období až do současnosti. Podrobněji se zabývá architekturou pravěku a starověku. Výklad sleduje podobu, terminologii a uplatnění řádového tvarosloví a typologických principů, vytvořených především v Římě a Řecku, na historických stavbách v průřezu celých dějin architektury. Studenti si osvojí povědomost o všudypřítomném formálním odkazu řádového tvarosloví.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.