V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Dějiny architektury I

Předmět je úvodem do studia dějin architektury. Seznamuje se souvislostmi architektury hlavních historických období a hledá jejich odkaz do mladších období až do současnosti. Podrobněji se zabývá architekturou pravěku a starověku. Semináře a exkurse sledují podobu, terminologii a uplatnění řádového tvarosloví a typologických principů, vytvořených především v Římě a Řecku, na historických stavbách v průřezu celých dějin architektury. Studenti si osvojí povědomost o všudypřítomném formálním odkazu řádového tvarosloví. Část studentů se může podílet i na aktuálním výzkumu dějin naší moderní architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková