S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Pozemní stavitelství V

Náplní tohoto předmětu je oblast vad a poruch stavebních konstrukcí. Pozornost je věnována všem částem staveb od základových konstrukcí až po střešní pláště. Základním cílem je seznámit studeny s touto oblastí stavebnictví s tím, že součástí přednášek jsou základní metody nápravných opatření resp. prevence vzniku vad a poruch.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková