Pozemní stavitelství V

ANOTACE

Náplní tohoto předmětu je oblast vad a poruch stavebních konstrukcí. Pozornost je věnována všem částem staveb od základových konstrukcí až po střešní pláště. Základním cílem je seznámit studeny s touto oblastí stavebnictví s tím, že součástí přednášek jsou základní metody nápravných opatření resp. prevence vzniku vad a poruch.

Související předměty

523PS1B, 523PS1BK Pozemní stavitelství I
523PS2, 523PS2K Pozemní stavitelství II
523PS3B, 523PS3K Pozemní stavitelství III
523PS4B, 523PS4K Pozemní stavitelství IV
523PS7N, 523PS7K Pozemní stavitelství VII
523PS6N, 523PS6K Pozemní stavitelství VI
523PS8N, 523PS8K Pozemní stavitelství VIII

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.