Ateliér studie k bakalářské práci – ATSBP

Cíle

Vypracování architektonické studie stavby, která splňuje kritéria i požadavky kladené na bakalářský projekt na FA ČVUT v Praze.

Způsob zadání

Pro zadání bakalářské práce je v rámci jednotlivých ateliérů doporučeno uplatnění pouze jednoho tématu. Architektonická studie zpracovaná pro zadání, bakalářské práce, by měla mít stavební program sestavený s ohledem na zadání, která dosud studenti bakalářského programu absolvovali, tzn. ATBS, ATOS nebo polyfunkční objekt, dle rozhodnutí vedoucího ateliéru.

Rozsah zadání by měl být zvolen tak, aby mohl být v navazujícím bakalářském projektu řešen celý objekt, nebo jeho ucelená, oddělitelná část. Úloha by měla být řešena komplexně, od vymezení širších vztahů až po koncept řešení základních detailů.

Metoda práce

Rozbor řešené lokality. Výuka probíhá formou průběžných konzultací a společných prezentací zaměřených na: stavební program – koncept – návrh – konstrukci – materiály – prezentaci – atd.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.