V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Diplomní seminář - DSN

Diplomní seminář předchází diplomnímu projektu a je možné ho zpracovat v následujících variantách

  • analýzy DP řešeného území – v tom případě by student neměl být seznámen s konkrétním programem diplomního projektu.
  • rešerše typologie DP řešených staveb – v tom případě by student neměl znát konkrétní místo zadání diplomního projektu
  • případné další varianty jsou možné po dohodě s vedoucími ateliéru/odsouhlasené vedením FA

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková