Spolupráce s veřejným a komerčním sektorem

S veřejnými i privátními institucemi, veřejností a médii spolupracujeme na lokální, národní i mezinárodní úrovni. Naše fakulta je jedinečná v tom, že spojuje pedagogy, vědecké pracovníky a odborníky z praxe v oborech architektura, urbanismus, územní plánování, krajinářská architektura a design. Můžeme tak nabídnout komplexní odbornou podporu pro spolupráci s partnery z veřejného i soukromého sektoru.

Dlouhodobě spolupracujeme s Evropskou asociací pro vzdělávání v oblasti architektury EAAE (Dalibor Hlaváček), Asociací evropských škol urbanismu a územního plánování AESOP (Karel Maier, Jakub Vorel), Mezinárodní organizací pro ochranu a dokumentaci moderní architektury Docomomo International (Petr Vorlík), Mezinárodní komisí pro ochranu průmyslového dědictví TICCIH (Benjamin Fragner) a nadací STO Stiftung (Irena Fialová)

Naši akademičtí pracovníci jsou členy řady dalších mezinárodních institucí, např. United Nations Economic Commission for Europe UNECE (David Tichý), Mezinárodní rady pro památky a sídla ICOMOS (Benjamin FragnerPetr Vorlík, Vladimír Šlapeta), neziskové organizace podporující vzdělání a výzkum v oblasti architektonického navrhování pomocí počítače eCAADe (Henri Achten), Asociace evropských historických lázeňských měst EHTTA (Martin Pospíšil), MIES VAN DER ROHE AWARD, PIRANESI AWARD (Jana Tichá), Amerického institutu architektů AIA (Ladislav Lábus, Vladimír Šlapeta) či Královského institutu britských architektů RIBA (Vladimír Šlapeta).

Tradičními spolupracujícími partnery jsou Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Česká komora architektů a z oblasti průmyslu firma Mattoni.

kontakt

Mgr. Barbora Seifertová

+420 22435 6244

+420 724 684 029 seifertova@fa.cvut.cz

 

FA nabízí spolupráci v těchto oblastech

  • smluvní spolupráce s veřejnými nebo soukromými partnery ve výzkumu, poradenství nebo jiných odborných činnostech (Barbora Seifertová)
  • spolupráce založená na národních a mezinárodních grantových programech (Barbora Seifertová)
  • spolupráce v rámci výuky (Irena Šestáková)
  • pořádání přednášek a workshopů pro studenty (Irena Šestáková)
  • využívání prostor a vybavení FA pro vzdělávací, výzkumné a společenské aktivity (Jana Tóthová)
  • celoživotní vzdělávání (Irena Šestáková)

Spolupráci lze navázat také na probíhající i dokončené projekty. V případě zájmu se obraťte přímo na relevantní osoby nebo na oddělení pro rozvoj a výstavbu (Barbora Seifertová).

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.