Lidé

Ing. Lucia Filová

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Peltan, T.
Trvání projektu
2010-2012
Anotace
Udržitelný rozvoj se oprávněně dostal do středu zájmu všech rozvinutých společností.Zvláštní roli mají v rámci výzkumu udržitelného rozvoje prostorové struktury. Specifikem je zejména vysoká setrvačnost dopadů rozhodování o prostorových strukturách a značný význam pro život společnosti. Problematika udržitelného rozvoje je charakteristická vysokou komplexností, závislostí na kontextu a nezbytností holistického přístupu. To je částečně v rozporu s běžným přístupem k vědeckému výzkumu, pro který je charakteristické zaostření zájmu a abstrahování od neurčitostí plynoucích z kontextu. Proto je cílem navrhovaného projektu zlepšení vidění kontextu jednotlivých užších témat a tím dosažení větší hloubky vhledu jednotlivých studentů do témat svých disertačních prací. Dalším cílem je zlepšení uchopení problematiky udržitelného rozvoje v oblasti urbanismu a prostorového plánování s důrazem na hledání vztahu mezi jazyky architektury, urbanismu a prostorového plánování a udržitelného rozvoje. Pro

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.