Ateliér soubor staveb – ATSS

Cílem je seznámení studenta magisterského programu s problematikou dispozičně náročného stavebního komplexu i praktického užívání základních pojmů z typologie občanských, průmyslových, případně zemědělských staveb.

Zadání může mít přesně definovaný program nebo může být úloha formulována jako vyhledání potenciálu zadané parcely. Výsledkem práce je návrh souboru staveb nebo stavby s typologicky specifickým a složitým nebo multifunkčním programem, včetně vazby na konkrétní lokalitu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková