Ateliér soubor staveb – ATS1

Cílem je seznámení studenta magisterského programu s problematikou dispozičně náročného stavebního komplexu i praktického užívání základních pojmů z typologie občanských, průmyslových, případně zemědělských
staveb. Zadání může mít přesně definovaný program nebo může být úloha formulována jako vyhledání potenciálu zadané parcely. Výsledkem práce je návrh souboru staveb nebo stavby s typologicky specifickým a složitým nebo multifunkčním programem, včetně vazby na konkrétní lokalitu.

Povinné zadání pro modul Development /DEV/:

Práce bude obsahovat základní analýzu místa (historie, územní plán, občasná infrastruktura
a vybavenost, doprava, životní prostředí, morfologie, okolní vlivy, záměry v území atd.), stanovení, event. doplnění programu (plochy, provozy, vztahy, koncept, cílová skupina, reference atd.), stanovení hlavních cílů
– zadání klienta (smysl, kapacity, standard, charakter, výraz, reference) a závěrečný průkaz jejich splnění.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.