S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Stavby pro BYDLENÍ

Jsou základním stavebním kamenem vystavěného prostředí našich sídel. Jedná se ze své podstaty o úlohu pro všední den, kdy se častým opakováním může zdát, že prostor pro smysluplnou inovaci je vyčerpán. Navíc jsou bytové stavby omezeny řadou předpisů i praktických limitů. Ale právě tato nutnost pohybovat se nezřídka na omezeném prostoru, nutnost pracovat s málem a zvláštní kombinace všednosti a osudovosti s jakou bytové stavby vstupují do našich životů, je na věci přitažlivá. Architekt zde pomáhá vytvořit domov, co může být krásnějšího? Předmět si klade za cíl odhalit posluchačům pod povrchem všednosti živý, dynamicky pulzující svět vztahů, vazeb, pravidel, konstrukcí a měřítek, které jsou klíčové pro schopnost svobodného pohybu na poli návrhu bytových staveb.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková