Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Peltan, T.
Trvání projektu
2010-2012
Anotace
Udržitelný rozvoj se oprávněně dostal do středu zájmu všech rozvinutých společností.Zvláštní roli mají v rámci výzkumu udržitelného rozvoje prostorové struktury. Specifikem je zejména vysoká setrvačnost dopadů rozhodování o prostorových strukturách a značný význam pro život společnosti. Problematika udržitelného rozvoje je charakteristická vysokou komplexností, závislostí na kontextu a nezbytností holistického přístupu. To je částečně v rozporu s běžným přístupem k vědeckému výzkumu, pro který je charakteristické zaostření zájmu a abstrahování od neurčitostí plynoucích z kontextu. Proto je cílem navrhovaného projektu zlepšení vidění kontextu jednotlivých užších témat a tím dosažení větší hloubky vhledu jednotlivých studentů do témat svých disertačních prací. Dalším cílem je zlepšení uchopení problematiky udržitelného rozvoje v oblasti urbanismu a prostorového plánování s důrazem na hledání vztahu mezi jazyky architektury, urbanismu a prostorového plánování a udržitelného rozvoje. Pro
Hlavní řešitel
Jaroš, J.
Řešitelský tým
Pracoviště
Trvání projektu
-
Anotace
Hlavním cílem projektu Bohemian Perfection je ustavení on-line mezioborové platformy v oblasti tradičních řemesel zaměřené na: • zvýšení konkurenceschopnosti excelentních řemeslníků a jejich napojení na módní průmysl a interiérový design, • iniciace odborného diskurzu o podobě moderního užitého předmětu s vazbou na tradiční řemeslné postupy, formy, ornament prostřednictvím case study (spolupráce studentů Studia Jaroš s řemeslníky na vývoji modelových návrhů/produktů) • umožnění interdisciplinární spolupráce řemeslníků, návrhářů, producentů zpracovávaných materiálů, potenciálních odběratelů, paměťových institucí a lokálních iniciativ, • rozvoj lokalit zapojením organizací cestovního ruchu pro podporu kulturní turistiky, • popularizaci tradičních řemesel u potenciálních pokračovatelů. ČVUT je partner bez finanční účasti využívající výsledky projektu

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel