Lidé

Ing. arch. Kateřina Landová

Výzkumné projekty

Trvání projektu
2013-2015
Anotace
V posledních desetiletích jsme svědky celospolečenského konsensu při hledání udržitelného rozvoje ve všech oblastech lidského konání. V konceptu udržitelnosi tvoří proměna prostorových struktur města zvláštní výzvu: rozhodnutí učiněná dnes jsou ve vystavěném prostředí fixována na dlouhá desetiletí, ne-li staletí. Současně dochází ke stále intenzivnější integraci zemí světa do jediného systému se silnými ekonomickými a kulturními vazbami - takový dosud neukončený a neřízený proces nazýváme globalizací. Globalizace působí na všechny lokality, na města, na krajinu a mění je před našima očima. Geografická flexibilita a nezávislost nadnárodních společností často vede k schématickému a v rámci dané společnosti typickému využití určitého místa, bez vazby na kontext - což je směr proti smyslu udržitelného rozvoje. V postsocialistických městech a tedy i českých městech dochází od roku 1990 k zásadní proměně městské tkáně a celkového obrazu města v důsledku probíhajících socio-politicko-ekonomic

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Jan Jehlík