V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Dějiny architektury III

Přednášky podávají výklad kompozice a konstrukce renesanční, manýristické, barokní a klasicistní architektury. Hlavní pozornost je věnována architektuře Itálie a českých zemí. V přehledu se posluchači seznámí i s architekturou 15.–18. století v ostatní Evropě, Americe a Asii. Důraz je opět kladen na pochopení vztahu mezi vývojem architektury a společnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková