Dějiny architektury III

Přednášky podávají výklad kompozice a konstrukce renesanční, manýristické, barokní a klasicistní architektury. Hlavní pozornost je věnována architektuře Itálie a českých zemí. V přehledu se posluchači seznámí i s architekturou 15.–18. století v ostatní Evropě, Americe a Asii. Důraz je opět kladen na pochopení vztahu mezi vývojem architektury a společnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková