Lidé

Mgr. Jakub Potůček

Autoři
Potůček, J.
Publikováno v
Vesmír. 2023, 102(7), 458-459. ISSN 0042-4544.
Rok
2023
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Článek pojednává o fenoménu tzv. školiček, které byly podle projektu architekta Lubora Marka v 50. letech 20. století hlavně v Praze budovány jako provizorní jednotřídky.
Autoři
Potůček, J.
Publikováno v
Stavba. 2023, 30(2), 30-32. ISSN 1210-9568.
Rok
2023
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Kritická recenze rekonstrukce a konverze nejstarší části Winternitzových mlýnů v Pardubicích pro účely krajské Gočárovy galerie.
Autoři
Potůček, J.
Publikováno v
Moderní divadlo. 2023, 17(5), 16-17. ISSN 2571-1423.
Rok
2023
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Stavební historie pražského paláce U Nováků, který proslavilo Osvobozené divadlo.
Autoři
Potůček, J.
Publikováno v
Moderní divadlo. 2023, 18(1), 18-19. ISSN 2571-1423.
Rok
2023
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Stavební historie pražského paláce Rokoko, který proslavil stejnojmenný kabaret a divadlo.
Autoři
Potůček, J. - Ezechel, M. - Ezechel, M. - Krajči, P. - Svobodová, M. - Šlapeta, V. - Oplatková, A. - Platovská, M. - Sedláková, R. - Váchová, P., - Zeman, S.
Publikováno v
Praha: Foibos, 2023. ISBN 978-80-88258-37-7.
Rok
2023
Podkategorie
Kniha
Anotace
Slavné vily Prahy 10 navazují na identicky pojaté publikace o výjimečných rodinných domech a vilách s příběhem o nich, jejich stavebnících a tvůrcích. Kniha představuje padesát medailonů známých i neznámých staveb realizovaných od konce 19. století až do současnosti.
Autoři
Vejvančický, Š. - Pospěch, T. - Unger, J., - Potůček, J.
Publikováno v
Kladno: Halda Publishing, 2023. ISBN 978-80-908021-4-8.
Rok
2023
Podkategorie
Kniha
Související lidé
Anotace
Monumenty těžkého průmyslu, které v Kladně a jeho okolí zůstaly napospas zubu času, přírodě nebo sběračům kovů. Fotograf Šimon Vejvančický zachytil jejich proměny prostřednictvím unikátních analogových fotografií, u kterých experimentuje s formáty, materiály i fotografickými postupy.
Autoři
Potůček, J. - Zikmund, J.
Publikováno v
Art + Antiques. 2022, 22(10), 44-53. ISSN 1213-8398.
Rok
2022
Podkategorie
Článek
Anotace
V letošním roce otevřely své brány dvě umělecké instituce, jejichž sídla vznikla úpravou původně industriálních staveb. Pro potřeby soukromé Kunsthalle Praha přestavěl ateliér Schindler Seko architekti Zengerovu transformační stanici na pražském Klárově; ostravská městská galerie PLATO zabydlela unikátní budovu jatek, konvertovanou podle projektu Roberta Konieczného z polských Katovic. Přístupy obou ateliérů k průmyslovému dědictví snad nemůžou být odlišnější.
Autoři
Beran, L. - Kristan, M. - Zikmund, J. - Renz, K. - Vybíral, J. - Strakoš, M. - Bollerey, F. - Föhl, A. - Potůček, J. - Hanak, M. - Lehkoživová, I., - Horáček, M.
Publikováno v
Praha: CTU FA. Research Centre for Industrial Heritage, 2021. ISBN 978-80-01-06890-8.
Rok
2021
Podkategorie
Kniha
Anotace
Industrial buildings are the embodiment of economic relations and production methods in a material form. But they are also the creations of real people, and are therefore a reflection of those individuals’ abilities, ambitions, and ideas about the world. Taking a production process and converting it into a spatial arrangement and into the physical dimensions of a building, choosing the right structure and making sure it’s also economical, and deciding what the structure should look like on the exterior are nonetheless all creative acts, anchored in the culture and society of a time. The first part of this publication summarises what has been written in recent years within the wide cultural space of Central Europe about industrial architecture and its creators in either Czech or German. We have translated the latter into Czech because traditionally that is the language in which knowledge is disseminated locally, and we have translated both the Czech and German texts into English because we want to share this knowledge more widely. The second part of the publication contains the catalogue for an exhibition held in 2021 at the Gallery of the National Technical Library in Prague under the title Industrial Architecture in Old Plans and New Media. The exhibition was organised to provide an overview of key examples of industrial architecture in the Czech Lands, but beyond that, and more importantly, to present a picture of the process involved in designing industrial architecture, and to do so with the help of the contemporary materials and original plans on show at the exhibition.
Autoři
Beran, L. - Hanak, M. - Zikmund, J. - Fragner, B. - Lehkoživová, I. - Potůček, J., - Vorlík, P.
Publikováno v
[Specialized Map with Expert Content] 2021.
Rok
2021
Podkategorie
Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)
Anotace
Since its beginnings, industrial architecture has followed general principles of rationalisation of design and implementation, creative specialisation and global transfer of experience. However, the process has not been merely mechanical, anonymous – the overall direction has been formed by specialised architectural design offices, capable of designing the appropriate spatial layout and construction while still meeting the demands placed on the outer appearance of the resulting building. The office of Carl Arnold Séquin-Bronner (1845–1899) and his associate – and future successor – Hilarius Knobel (1854–1921) established in Rüti near the city of Zürich, Switzerland, introduced advanced British methods of textile factory design as well as a number of their own construction innovations to continental Europe, having reportedly designed more than two hundred industrial buildings. This map connects the buildings themselves as well as their current owners, users and admirers, who have repurposed and redefined many of them in the course of time.
Autoři
Aulický, V. - Potůček, J.
Publikováno v
Praha: CTU FA. Research Centre for Industrial Heritage, 2020. ISBN 978-80-01-06328-6.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Anotace
Vysílač Praha-město představuje první a zároveň poslední televizní věž, která byla v Československu postavena v centru města. Stavět se začal koncem komunistické éry a dokončen byl po Sametové revoluci, v roce 1992. Už tento fakt se významně podepsal na negativním vnímání věže, která byla jako produkt režimu spojována s devastující asanací části Žižkova. Když se ovšem od těchto konotací oprostíme, pak začneme vysílač vnímat stejně, jako třeba anglický architekt Peter Cook, který v něm našel fascinující dílo inženýrské architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.