Ateliéry

Ateliér Zmek–Krýzl–Novotný

A

SUPERSIZEME ¹

ZS 2023

petřiny | 1959-1969, jedno z nejstarších sídlišť v praze. bez postmoderního balastu, až nešťastná intervence na konci devadesátých let. cca 15.000 obyvatel, optimální struktura občanské vybavenosti, zázemí obory hvězda. dyť nám tu nic nechybí, žijem si svůj ideál...

metro A | 2015, otevřena stanice metra petřiny, stáří panelových domů dosahuje na hranici plánované životnosti. čtvrť plně saturovaná zázemím občanské vybavenosti, rekreace, zeleně, dopravy atd. dostává nový impuls, kapacitní dopravní spojení.

spekulace | 2030+, dokáže nová intervence, nová stanice metra generovat nový rozvoj? kde se tento rozvoj může zastavit? může vzniknout čtvrť se znásobenou HPP? jak intervenovat do zažité a fungující struktury? je bloková zástavba tou dnes univerzální formou tvorby měst či umíme najít alternativu? do jaké míry se dá zahušťovat a násobit stávající struktura? či je na místě pietní přístup?

výsledek | petřiny jako otevřený proces s nedohlédnutelným koncem. chceme hledat a zkoumat hranice možného, nesentimentálně i zkoušet tyto hranice překračovat, hledat nové formy. výsledek tak může být reálný, potvrzovat status quo, může být spekulativní, může se ale i stát, že bude většinově neakceptovatelný. chceme se pohybovat v rozsahu od čisté racionality až po čirou spekulaci, mega, meta...

                                                                                        ¹„Super Size Me“, Morgan Spurlock, 2004

ATBS, ATOS, ATZBP, ATSS, ATV, ATVZ, ATU

portfolia prosíme do 16.09.2023 na atelierZKN@gmail.com

výběr do atelieru 18.09.2023 po prezentacích od 17h v m.č. 648 po osobní schůzce nad portfolii

#atelierzkn

 

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.