Lidé

Ing. arch. Hana Špalková

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Řešitelský tým
Trvání projektu
2003
Anotace
Cílem projektu je vytvořit jednoznačnou metodiku při zpracovávání především grafické části regulačních plánů. Tato metodika v současné praxichybí a regulační plány pak často postrádají základní údaje, jsou nejednoznačnéči nepřehledné.Výsledek práce se bude opírat o studium historie této problematiky včetně legislativních souvislostí, dále pak bude vyžadovat shromáždění dostatečného množství příkladů zpracování regulačních plánů v současnosti a prostudování právních dokumentů týkajících se jednotlivých oborů v územním plánování.V první fázi bude zpracována základní tabulka jednotlivých jevů a jejich značení a textu v legendách grafické části regulačních plánů v současné praxi, dále pak oborové značení a pro každý tento jev bude doporučeno černobílé a barevné značení a doporučený text.V druhé fázi pak dojde k doporučení obsahového standardu grafické části regulačních plánů v závislosti na velikosti a charakteru řešeného území a bude čerpáno ze zpracované základní tabulky v první fázi.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.