S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Lidé

Ing. arch. Hana Špalková

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Špalková, H.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2003
Anotace
Cílem projektu je vytvořit jednoznačnou metodiku při zpracovávání především grafické části regulačních plánů. Tato metodika v současné praxichybí a regulační plány pak často postrádají základní údaje, jsou nejednoznačnéči nepřehledné.Výsledek práce se bude opírat o studium historie této problematiky včetně legislativních souvislostí, dále pak bude vyžadovat shromáždění dostatečného množství příkladů zpracování regulačních plánů v současnosti a prostudování právních dokumentů týkajících se jednotlivých oborů v územním plánování.V první fázi bude zpracována základní tabulka jednotlivých jevů a jejich značení a textu v legendách grafické části regulačních plánů v současné praxi, dále pak oborové značení a pro každý tento jev bude doporučeno černobílé a barevné značení a doporučený text.V druhé fázi pak dojde k doporučení obsahového standardu grafické části regulačních plánů v závislosti na velikosti a charakteru řešeného území a bude čerpáno ze zpracované základní tabulky v první fázi.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.