Vědecko–umělecká rada

Vědecko–umělecká rada je samosprávný akademický orgán, její členové reprezentují všechny hlavní pedagogické, vědecké, výzkumné a umělecké činnosti pěstované na FA. Nejméně jednu třetinu členů tvoří osoby, které nepříslušejí k akademické obci ČVUT.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.