S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

architektura, teorie a tvorba

Studijní zaměření Architektura, teorie a tvorba, se soustředí přednostně na vědeckou práci v oblasti teorie architektury, v níž zkoumá pomocí metodologie společenských, humanitních a technických věd jak vývoj a interakce jednotlivých architektonických teorií, tak jejich přínos a profesní i širší společenský dopad na architektonickou tvorbu i kulturní a životní prostředí. 

TEMATICKÉ OKRUHY PRO DOKTORSKÉ STUDIUM ATT 2020-2021

 

 

garant

prof. Ing. arch. Michal Kohout

vedoucí Ústavu nauky o budovách

+420 224 356 338

michal.kohout@fa.cvut.cz

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková