Dějiny architektury IV

Předmět se zabývá proměnami architektury po nástupu průmyslové revoluce – dopady nových stavebních technologií a souvztažnostmi se širšími společenskými pohyby. V časovém rozpětí od počátku 19. století po druhou světovou válku mapuje typologické a formální proměny, významná inženýrská díla, vývoj urbanistických koncepcí, otázky humanismu, utopie atd. Na pozadí zápasu mezi monumentální tradicí a abstraktní věcností analyzuje základní směry vývoje, klíčové osobnosti, technologické a kulturní zázemí, ale i nadčasové momenty ovlivňující tvorbu architekta.

TEST PROBĚHNE HROMADNĚ PRO CELÝ ROČNÍK VE STŘEDU 17. ČERVNA V 18:00!!! ZAPIŠTE SE DO KOSU!!!

TEST BUDETE PSÁT DISTANČNĚ Z DOMOVA V MOODLU. PRO TY, KDO TEST NAPOPRVÉ NEZVLÁDNOU, VYPÍŠI NÁHRADNÍ TERMÍN...

STRUKTURU TESTU NAJDETE V HARMONOGRAMU VE STUDIJNÍCH MATERIÁLECH NEBO V MOODLU.

PRO SAMOSTUDIUM JSOU V MOODLE VLOŽENÉ PREZENTACE S CÍLENÝMI, STRUKTUROVANÝMI ODKAZY NA LITERATURU, S KOMENTÁŘI A NÁMĚTY, NA CO SE PŘI ČTENÍ SOUSTŘEDIT.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková