Dějiny architektury IV

Předmět se zabývá proměnami architektury po nástupu průmyslové revoluce – dopady nových stavebních technologií a souvztažnostmi se širšími společenskými pohyby. V časovém rozpětí od počátku 19. století po druhou světovou válku mapuje typologické a formální proměny, významná inženýrská díla, vývoj urbanistických koncepcí, otázky humanismu, utopie atd. Na pozadí zápasu mezi monumentální tradicí a abstraktní věcností analyzuje základní směry vývoje, klíčové osobnosti, technologické a kulturní zázemí, ale i nadčasové momenty ovlivňující tvorbu architekta.

PRO SAMOSTUDIUM JSOU V MOODLE VLOŽENÉ PREZENTACE S CÍLENÝMI ODKAZY NA LITERATURU A NÁMĚTY, NA CO SE PŘI STUDIU SOUSTŘEDIT.

PRO SAMOSTUDIUM JSEM ZVOLIL TUTO POKLIDNĚJŠÍ, SOUSTŘEDĚNĚJŠÍ FORMU INDIVIDUÁLNÍHO ČTENÍ V KNIHÁCH, ABYSTE SE UŽ ÚPLNĚ NEUTOPILI V NASTALÉ, ČASOVĚ NÁROČNÉ ZÁPLAVĚ MÉDIÍ, VIDEÍ, NAHRÁVEK, LINKŮ, MAILŮ, OPEN-SOURCE MATERIÁLŮ, DISKUSÍ A VIDEOKONFERENCÍ ČI ON-LINE VIDEOKONZULTACÍ...

Přeji klidné čtení a pevné zdraví.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková