Zprávy

Představujeme nové vyučující

Pedagogický sbor FA má v akademickém roce 2022/2023 několik nových vyučujících: tři vedoucí ateliérů, sedm asistentů a asistentek a přednášejícího v předmětu Filosofie, sociologie a psychologie. Někteří z nich v minulosti na fakultě již působili a nově uspěli ve výběrových řízeních.

Mgr. Vladan Klement, Ph.D.

Absolvoval doktorské studium filozofie na Masarykově univerzitě v Brně se studijními pobyty na univerzitách ve Wroclawi a Lyonu. Absolvoval stáž na Akademii věd ČR a ve svých přednáškách na mezinárodních konferencích se zabývá filozofií architektury, městského plánování a urbanismu. Kromě výuky filozofie se věnuje také recenzní činnosti a jeho články vycházejí v odborných časopisech. Na FA je novým přednášejícím filozofie, sociologie a psychologie se zaměřením na filozofii a její proměny s architekturou.

doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph. D.

Absolvent doktorského studia na Fakultě architektury ČVUT se studijním pobytem na technické univerzitě v Delftu. Od roku 2008 má vlastní architektonickou praxi Stempel & Tesař architekti. Na FA působil jako asistent v ateliérech Aleny Šrámkové a Stempel – Beneš. V letech 2018 – 2022 zastával pozici proděkana pro vnější vztahy. Podílel se na přípravě publikací 99 domů nebo České domy. Jan Jakub Tesař vede ateliér Tesař.

doc. MgA. René Šulc

Vystudoval ateliér designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v roce 2016 byl jmenován docentem. Na FA v minulosti působil jako vedoucí ateliéru designu. Profesně se věnuje návrhu designu svítidel, nábytku a průmyslovému designu. Dvakrát byl nominován na cenu Czech grand design. Vystavoval v rámci pražské přehlídky Designblok, na Salone Internationale del Mobile v Miláně a na EXPO 2010 v Šanghaji. Vede ateliér Šulc na Ústavu designu.

Ing. arch. Tomáš Zmek

Vystudoval Fakultu architektury ČVUT a v současné době působí v ateliéru Ivan Kroupa architekti. Pedagogické činnosti se na FA věnoval již v letech 2013–2020 v rámci ateliéru NKZ. Mezi vybrané realizace, na kterých se autorsky podílel, patří pražské kulturní centrum LaFabrika nebo Technologické centrum UMPRUM, otevřené v roce 2021. Tomáš Zmek je vedoucím ateliéru ZKN.

Ing. arch. Karel Filsak

Ing. arch. Karel Filsak Vystudoval architekturu a urbanismus na FA ČVUT, od roku 2021 má vlastní architektonickou kancelář Karel Filsak architekti. Je vítězem několika architektonických soutěží, naposledy za návrh muzea v Říčanech, spolkového domu ve Velešíně nebo víceúčelového domu obce Hlásná Třebaň. Karel Filsak je asistentem v ateliéru Sosna.

MgA. Jakub Herza

Absolvent magisterského studia architektury na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, studijně pobýval na Královské dánské akademii výtvarných umění a na univerzitě v Kyotu. Jeho diplomová práce byla nominována na cenu Young Architect Award a získala třetí místo v Přehlídce diplomových prací ČKA (2018). Jakub Herza bude vyučovat v ZAN Sodomková.

Ing. arch. Ondřej Králík

Na FA působí jako doktorand na Ústavu urbanismu, kde se zabývá tématem urbanistické analýzy modernistických sídlišť. Je partnerem v ov-a, Opočenský Valouch architekti. Pracoval v ateliérech OFIS architects, Kamil Mrva architects, OODA architecture. Je novým asistentem v ZAN Buřičová.

Ing. arch. Michaela Mrázová

Doktorandka na FA ČVUT, kde absolvovala magisterské studium. Pracovala v kancelářích RA15, Kamil Mrva Architects, momentálně v atelier læb. V letech 2018–2021 byla referentkou vnějších vztahů FA ČVUT. V roce 2022 působila jako produkční festivalu Den architektury. Je asistentkou v ZAN Balejová.

Ing. arch. Petr Pištěk

Doktorand na FA ČVUT, kde absolvoval magisterské studium. Pedagogické činnosti se věnuje jako asistent v ZAN Ullmann. Kromě vlastní architektonické praxe působí jako publicista (časopis Architect+), podílel se rovněž na několika publikacích (nakladatelství KANT).

Dipl. Ing. Claudia Schmidt

Absolventka Fakulty architektury Bauhaus Universität ve Výmaru. Zkušenosti sbírala na Technické universitě Tampere, v ateliéru Evy Jiřičné, ve studiu ting architects a ateliéru SAD. Od roku 2020 působí v rámci vlastní praxe. Je asistentkou v ZAN Rottová.

Ing. arch. Anna Sigmundová, Ph.D.

Absolventka doktorského studia na FA ČVUT, zahraniční stáže absolvovala v Rennes a v Québecu. Pracovní zkušenosti sbírala na stážích v Grenoblu a ve Stockholmu. Od roku 2011 působí v rámci vlastní architektonické praxe. Je zakládající členkou spolku Architekti bez hranic. Působí jako asistentka v ZAN Kirovová.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.