S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Lidé

Ing. arch. Jan Sedlák

Autoři
Sedlák, J. - Plicka, I.
Publikováno v
In: Metodika zadávání územních plánů - Analýzy vrstev a procesů. Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2015. p. 100-143. Metodika zadávání územních plánů. vol. 3. ISBN 978-80-01-05704-9.
Rok
2015
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Územní plán jako střední úroveň územně plánovací dokumentace zprostředkovává vztahy mezi ostatními plány, jejich rozsahem i podrobností a zároveň propojuje cíle plánování v různých časových horizontech. Obdobně slučuje koncepční a regulativní polohu návrhu. Zpracování úkolu je založeno na popisu a hodnocení různých pojetí územního plánu, kritické reflexi a zhodnocení současného stavu zadávání a pořizování územních plánů a následné hypotéze změny systému zadávání a pořizování v ČR. Výsledkem porovnání je vytvoření nového modelu. Součástí navrhované metody je popis formy a obsahu zadání v podobě zadávací studie. Na přiložených případových studiích je ilustrován myšlenkový základ, z nějž byl vytvořen předložený „nový model“, respektive principy zadávání.
Autoři
Sedlák, J. - Plicka, I.
Publikováno v
[Research Report] Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2015.
Rok
2015
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Účelem práce "Osnova zadání a obsahu studie veřejného prostranství" je popis podkladů pro přípravu výzev v rámci integrovaného regionálního operačního programu s tím, že je využita jako podklad pro metodiku zadávání územních studií veřejných prostranství.
Autoři
Sedlák, J. - Plicka, I.
Publikováno v
[Research Report] Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2014.
Rok
2014
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Cestou porovnání se současným stavem byla předložena hypotéza sledu kroků, které by měly representovat proces pořízení územního plánu. Součástí navrhované metody je popis formy a obsahu zadání v podobě zadávací studie. Na přiložených případových studiích je ilustrován myšlenkový základ z nějž byl vytvořen předložený „nový model“, resp. principy zadávání.
Autoři
Sedlák, J.
Publikováno v
Praha: Magistrát hlavního města Prahy, 2009.
Rok
2009
Podkategorie
Kniha
Související lidé
Anotace
Konference pořádaná Magistrátním úřadem hl. m. Prahy za účelem posouzení revitalizace Staroměstského náměstí v Praze, resp. dostavby Staroměstské radnice.
Autoři
Sedlák, J. - Lukeš, Z.
Publikováno v
Praha: ARGO, 2008. ISBN 978-80-7203-961-6.
Rok
2008
Podkategorie
Kniha
Související lidé
Anotace
Publikace se zabývá problematikou Urbanismu a architektury Prahy 3
Autoři
Sedlák, J.
Publikováno v
Architekt. 2002, 48(4), 67-69. ISSN 0862-7010.
Rok
2002
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Ke koncepci památkové ochrany v rámci aktualizace urbanistické studie
Autoři
Hanák, M. - Koucký, R. - Mejsnarová, J. - Sedlák, J. - Štípek, J. - Plos, J., - Ostatní, A.
Publikováno v
Praha: Verlag Dashöfer, 2001. ISBN 80-86229-26-2.
Rok
2001
Podkategorie
Kniha
Anotace
Plánování území a projektování staveb - rozbor, úpravy a současný stav v souvislostech projekty a plány
Autoři
Plicka, I. - Sedlák, J., - Sedlák, M.
Publikováno v
Architekt. 2001, 43(33), 17-28. ISSN 0862-7010.
Rok
2001
Podkategorie
Článek
Autoři
Sedlák, J. - Plicka, I., - Sedlák, M.
Publikováno v
Architekt. 1993, 43(22), 16-28. ISSN 0862-7010.
Rok
1993
Podkategorie
Článek

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.