Lidé

doc. Ing. arch. Miroslav Cikán

Autoři
Cikán, M.
Publikováno v
[Research Report] Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2014.
Rok
2014
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
„Vztah rozvoje měst a přípravy územně plánovací dokumentace“ (dále jen „Program“). Součástí tohoto programu je i vyhodnocení vztahu památkové péče k veřejnému prostoru města a jeho dalšího rozvoje.
Autoři
Tichá, J. ed. - Melková, P. ed., - Cikán, M. ed.
Publikováno v
Řevnice: Arbor Vitae, 2014. ISBN 978-80-7467-061-9.
Rok
2014
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
Monografie pražské architektonické kanceláře MCA, jejíž tvorba je zakotvená ve fenomenologickém přístupu k architektuře.
Autoři
Melková, P. - Cikán, M.
Publikováno v
ERA21. 2013, 2013 ISSN 1801-089X.
Rok
2013
Podkategorie
Článek
Anotace
Cílem úprav je rekonstrukce bastionu Novoměstského opevnění, nová úprava veřejného prostranství a dostavba objektu kavárny na místě původního objektu. Návrh je založen na myšlence nestavět znovu nadzemní objekt, který je zbytečným zásahem do panoramatu a nepřirozenou hmotou v jinak čisté průběžné linii hradeb. Nový objekt je proto navržen jako podzemní, využívající sklon terénu a existenci mohutných terénních navážek. Návrh se snaží využívat a akcentovat pobytový potenciál lokality, kterým jsou: panoramatické výhledy na Prahu, přímý kontakt s památkovou autenticitou místa, genius loci místa, možnost zapojení bastionu do systému okolní zeleně veřejných prostranství a propojení s celou okolní oblastí. Nominace na European Union Prize for Contemporary Architecture Mies van der Rohe Award 2013 a hlavní cena Grand prix Obce architektů 2012
Autoři
Melková, P. - Cikán, M.
Publikováno v
Stavba. 2013, 2013(1), ISSN 1210-9568.
Rok
2013
Podkategorie
Článek
Anotace
Návrh řeší komplexní obnovu hradu Bečov a přilehlých objektů a jejich specifickou prezentaci pro laickou i odbornou veřejnost. Velký důraz je kladen na edukativnost celého areálu a jeho prezentaci formou příkladné rekonstrukce. Edukativní principy jsou rozvinuty a získávají nový prostor ve "scuole" - lektorském a konferenčním centru v Pluhovských domech. Pro umístění originálu relikviáře byl zvolen objekt nové "kaple", který ideově odpovídá tradičnímu kontextu umístění relikviářů, dostojí duchovnímu významu relikvie a bude adekvátně významu reprezentovat uložení relikviáře. Návrh představuje ohleduplný památkový přístup k celému areálu a jemný vstup současnosti v objektu kaple, který ctí kontext památky a především se nedotýká historických stop a konstrukcí, navíc je reverzibilní.
Autoři
Melková, P. - Cikán, M.
Publikováno v
Praha 114: Městská část Praha 22, 2012. ISBN 978-80-260-1882-7.
Rok
2012
Podkategorie
Kniha
Anotace
Tématem publikace je revitalizace Bastionu XXXI U Božích muk, jejímž autorem je MCA atelier, Pavla Melková a Miroslav Cikán. Zabývá se historií místa, širšími souvislostmi záměru, konceptem návrhu a průběhem realizace. Stavba je součástí širší plánované koncepce propojení zelených částí a veřejných prostranství oblasti univerzitního kampusu Albertova, navazujících území Nového města pražského a Vinohrad. Součástí je také zpřístupnění doposud nevyužívaných a zanedbaných lokalit a vybudování nových veřejných venkovních prostor s odpovídajícím kulturním a užitným zázemím souvisejících objektů. Cílem byla úprava veřejného prostranství, dostavba objektu zahradní kavárny a galerie na místě zříceného nadzemního objektu z 19. století, propojení prostoru před a za středověkou hradební linií, oddělující území zahrad a univerzitního kampusu od dalších částí města. Záměrem bylo vytvoření atraktivního společného cíle pro obyvatele před i za hradbou a obnovení základních vlastností ostrožny, místa s širokou viditelnosti (vidícího i viděného), místa spojení obou stran města, místa pobytu, místa setrvání, místa k přemýšlení, místa odpočinku, místa akropole přístupné cestami ze všech stran. Místa cíle, místa setkání, místa schůzek, místa k zapamatování, místa koncentrace lidského umění, místa odpočinku na slunci, pikniku na trávě, posezení na lavici pod stromem, místa opevnění, místa bezpečí, věčného místa v Praze, místa Bastionu u Božích muk.
Autoři
Melková, P. - Cikán, M.
Publikováno v
Zlatý řez. 2012, 2012(34), 46-51. ISSN 1210-4760.
Rok
2012
Podkategorie
Článek
Anotace
Recyklace stávajících budov jako přístup trvale udržitelného rozvoje.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.