V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

15114

Ústav památkové péče

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa