Výzkumné projekty

Formování moderní architektury veřejným zájmem a proměnami životního stylu

Autoři
Vorlík, P.
Publikováno v
Arch o architektúre a inej kultúre. 2017, 22(7-8), ISSN 1335-3268.
Rok
2017
Anotace
Článek shrnuje vývoj v současné české architektuře, zejména hybné síly a proměny středního proudu a vzrůst vlivu regionů.
Autoři
Vorlík, P.
Publikováno v
Architect+. 2017, 1(3), 3-19. ISSN 2533-512X.
Rok
2017
Anotace
Článek mapuje vývoj výškových staveb v České republice od počátku dvacátého století do současnosti.
Autoři
Vorlík, P.
Publikováno v
Architect+. 2017, 1(6), 3-7. ISSN 2533-512X.
Rok
2017
Anotace
Článek mapuje vývoj českých hotelů v průběhu 20. století, zejména s ohledem na proměny životního stylu a módních trendů a jejich souvztažnost s pojetím nadčasovosti a trvanlivosti v architektuře (zároveň úvodní slovo v monotematickém čísle časopisu).
Autoři
Vorlík, P. - Brůhová, K. - Zikmund, J. - Guzik, H. - Hoffmannová, A. - Popelová, L. - Vicherková, V. - Horáček, M., - Kracík, M.
Publikováno v
Zprávy památkové péče. 2017, 77(4), 456-462. ISSN 1210-5538.
Rok
2017
Anotace
Soupis kulturních památek, návrhů na prohlášení a zbořených nebo zničených poválečných staveb v České republice, vypracovaný pracovní skupinou při ČNK ICOMOS.
Autoři
Vicherková, V.
Publikováno v
In: Doconf 2017 - Facing the post-war heritage in eastern and central Europe. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2017.
Rok
2017
Související lidé
Anotace
The present society is still unable to appreciate fully the value of the architecture built between 1948 and 1989. Today, during the building boom and the rise in land prices, this heritage becomes the target of developers who consider these buildings to be a source of free space for commercially profitable new buildings. The issue brings a case study of particular building from the center of Prague.
Autoři
Vicherková, V. - ŠTĚPÁNKOVÁ, A., - Krásná, P.
Publikováno v
ČT 24. 2017,
Rok
2017
Související lidé
Anotace
Reportáž u příležitosti vydání drobné popularizační brožury s mapou upozorňuje na dosud opomíjené hodnoty poválečné architektury.
Autoři
Pavel, M.
Publikováno v
In: NE-BE 2017. Praha: NE-BE / Společnost pro nizozemskou a vlámskou kulturu, 2017. p. 40-43. ISBN 978-80-905100-6-7.
Rok
2017
Související lidé
Anotace
Jihoafrická architekta Kate Otten, inspirace a principy její architektonické tvorby v kontextu Apartheidu.
Autoři
Pavel, M. - Jansová, P.
Publikováno v
aktualne.cz. 2017,
Rok
2017
Související lidé
Anotace
O minulosti, současnosti a budoucnosti Strahovského stadionu, který stále čeká na rekonstrukci, přestože je od roku 2003 kulturní památkou České republiky.
Autoři
Tichá, J.
Publikováno v
Stavba. 2017, 24(4), 20-21. ISSN 1210-9568.
Rok
2017
Související lidé
Anotace
Recenze ročenky české architektury 2015-2016 srovnává publikaci s předchozími třemi ročníky a konstatuje vzrůstající typologickou pestrost a větší podíl tvorby na pomezí architektury a volného umění.
Autoři
Tichá, J.
Publikováno v
Stavba. 2017, 24(3), 74-75. ISSN 1210-9568.
Rok
2017
Související lidé
Anotace
Recenze projektu Vltavské vodní cesty od Atelieru 8000. Architekti se úspěšně zhostili jedinečného architektonického úkolu, který slučuje návrh dopravní infrastruktury a krajinářskou tvorbu.
Autoři
Tichá, J.
Publikováno v
Stavba. 2017, 24(1), 12. ISSN 1210-9568.
Rok
2017
Související lidé
Anotace
Recenze knihy architektky Pavly Melkové, inspirované kresbami Michala Škody, je příležitostí k úvaze o možnostech zobrazování prostoru v různých médiích - textu, kresbě, soše i architektuře.
Autoři
Vicherková, V.
Publikováno v
Zprávy památkové péče. 2017, 77(4), 3-8. ISSN 1210-5538.
Rok
2017
Související lidé
Anotace
Případová studie z historie a dnešní hodnocení poválečné architektury.
Autoři
Tichá, J.
Publikováno v
Autoportret. 2017, 57(2), 92-94. ISSN 1730-3613.
Rok
2017
Související lidé
Anotace
Tančící dům v Praze od Franka Gehryho (1992-1996) je interpretován jako příklad dialogu globálního a lokálního v soudobé architektuře.
Autoři
Brůhová, K.
Publikováno v
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2017. ISBN 978-80-01-06155-8.
Rok
2017
Anotace
Přelom století, a zejména následné období Československé republiky, přinesl řadu nových urbanistických vizí. Po letech vídeňského vlivu se najednou naskytla možnost pokusit se učinit z Prahy moderní velkoměsto a uplatnit tak i dlouho potlačované emancipační ambice českého národa. Pořádalo se množství soutěží na řešení budov i celých území, které měly významně ovlivnit obraz města. Velká většina z navrhovaných projektů se realizace nedočkala, a tak mnohé vizionářské obrazy pražských ulic a prostranství zůstaly pouze na papíře. Právě tyto neuskutečněné projekty, do kterých architekti a urbanisté promítali své představy o Praze jako sebevědomé metropoli nové doby, jsou tématem knihy Praha nepostavená.
Autoři
Dulla, M. - Triaška-Stefanović, O.
Publikováno v
Bratislava: Slovart, 2017. ISBN 978-80-556-2985-8.
Rok
2017
Anotace
Kniha sa podrobne zaoberá mimoriadnym architektonickým dielom – krematóriom v Bratislave (Slovensko). Postavili ho pred pol storočím (1968) za neobyčajne priaznivej súhry okolností, no predchádzal tomu dlhý zápas o jeho zriadenie, ktorého počiatky siahajú až do roku 1889. Preto kniha približuje aj históriu moderného kremačného hnutia v Európe so zreteľom na dlhý zápas mesta Bratislavy o krematórium, ďalej sa zaoberá domácimi a zahraničnými architektonickými podnetmi, ktoré ovplyvnili architektúru objektu. Okrem príbehu samotnej budovy a urnového hája, v ktorom leží, sa tu dočítate o tvorivej dráhe autora budovy, architekta Ferdinanda Milučkého, príslušníka prvej povojnovej slovenskej architektonickej generácie a spomínajú sa tu aj súvislosti vzniku pozoruhodných výtvarných diel – sôch od troch špičkových slovenských výtvarníkov. Text Matúš Dullu v slovenčine a angličtine je sprevádzaný umeleckými fotografiami Olji Triaška-Stefanovićovej, ktoré citlivo zachytávajú premeny krematória a prostredia, v ktorom leží, počas ročných období. Publikácia vychádza pri príležitosti päťdesiateho výročia vzniku prvého slovenského krematória.
Autoři
Brůhová, K. - Bartlová, Anežka
Publikováno v
Art + Antiques. 2017, 2017(7+8), 7. ISSN 1213-8398.
Rok
2017
Anotace
Reportáž z valné hromady UHS a debaty "Proč se nám nedaří chránit poválečnou architekturu?"
Autoři
Pavel, M.
Publikováno v
Archiweb. 2017, ISSN 1801-3902.
Rok
2017
Související lidé
Anotace
Recenze výstavy Nechtěné dědictví. Architekt Jan Dvořák (1925-1998).
Autoři
Vicherková, V.
Publikováno v
In: Slavné stavby. Praha: Foibos, 2017.
Rok
2017
Související lidé
Anotace
Monografický medailon školní budovy.
Autoři
Vicherková, V.
Publikováno v
Klub za starou Prahu. 2017, 2016(3), 4-8. ISSN 1213-4228.
Rok
2017
Související lidé
Anotace
Článek komentuje nedávný vývoj na poli poválečné architektury a její památkové ochrany v České republice.
Autoři
Vorlík, P.
Publikováno v
In: Conservation - Preservation, Kepping Alive the Spirit of the Place, Adaptive Reuse of Heritage with Symbolic Value. Leuven: EAAE European Association for Arachitectural Educcation, 2017.
Rok
2017
Anotace
There has been an explosion of interest in the architecture of the sixties and seventies among the professional community in the Czech Republic. Dozens of books have been published in recent years charting the subject from various angles – ranging from in-depth monographs devoted to individual structures, biographic profiles and interviews with figures who were witnesses to the architecture of that time, to general overviews of the period in question.1 Rich and multifaceted tales of a complicated era in national history, and one that continues to be shadowed by prejudices, are gradually being uncovered. The everyday reality of the conservation, appropriate re-use, renovation and conversion of the architecture from that era is, however, still hobbling well behind theory. How should we go about conserving the material evidence of that era and stripping it of the layers of negative associations with the state-socialist regime and the atmosphere of life in a country with a totalitarian regime? What symbolic values, historical experience, and potential can we draw on?
Autoři
Bortelová, E. - Getting, P., - Maňák, D.
Publikováno v
Plus 7 dní. 2016, 66-68. ISSN 1336-2151.
Rok
2016
Autoři
Bortelová, E.
Publikováno v
In: Architektura a typologie: proměna staveb na prahu 21. století. Praha: ústav nauky o budovách, 2016. ISBN 9788001060872.
Rok
2016
Anotace
Freddy Mamani se proslavil výstředními realizacemi v bolivijském městě El Altu, kde v posledních letech výrazně roste nejen ekonomika, ale také sebevědomí místní domorodé komunity. Architekt spolu se svými klienty z řad podnikatelů vyvinul novou typologii multifunkční budovy obsahující komerční prostory, slavnostní sál a luxusní byt majitele. Mamaniho extravagantní styl balancuje na hranici kýče, avšak svou originalitou si již zajistil zájem předních světových médií.
Autoři
Vorlík, P. - Polák, M.
Publikováno v
Právo. 2016,
Rok
2016
Anotace
Článek popisuje průběh a kritéria průzkumů Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd, které probíhají jako předprojektové přípravy plánované generální opravy.
Autoři
Vorlík, P. - Brůhová, K. - Mergerová, K., - Jansová, P.
Publikováno v
aktualne.cz. 2016,
Rok
2016
Anotace
Rozhovor o hodnotách a zániku poválečné architektury v České republice, na pozadí aktuálních referenčních příkladů.
Autoři
Vorlík, P.
Publikováno v
Dotyk. 2016, 2(10),
Rok
2016
Anotace
Architektura šedesátých a sedmdesátých let zažívá v České republice doslova explozi zájmu ze strany odborné veřejnosti. Desítky publikací mapují v posledních letech téma z různých pohledů - od detailních monografií jednotlivých staveb, přes životopisné přehledy a rozhovory s pamětníky až po celostní uchopení předmětné doby. Postupně se tak odhalují bohaté a vrstevnaté příběhy nejednoznačné éry našich dějin, dosud zatížené řadou předsudků. Každodenní realita uchování, vhodného využívání, rekonstrukcí a konverzí této architektury však za teorií velmi pokulhává. Jak uchovat hmotné doklady této éry a zbavit je nánosů negativních spojení se socialistickým režimem a atmosférou života v nesvobodné zemi? Jaké symbolické hodnoty, historickou zkušenost a potenciál nabízí?
Autoři
Vorlík, P.
Publikováno v
In: Architektura v perspektivě 2016. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Archiv VŠB-TUO, 2016. p. 184-189. ISBN 978-80-248-3940-0.
Rok
2016
Anotace
Sportovní stavby v Čechách prošly v období socialismu překotným vývojem – od otevřených stadiónů a strohé, ortogonální post-funkcionalistické moderny, přes expresivní tvarosloví a velkorozponové konstrukce šedesátých let, až k normalizaci a opatrnému humanismu, high-tech a postmoderně let osmdesátých. Současný stav a osudy sportovních staveb však zdaleka neodpovídají vysokým dobovým ambicím a jejich dosud živému společenskému významu. Příspěvek proto mapuje nejenom tvarovou, výrazovou a technologickou evoluci specifického typologického druhu, ale i otázky fyzického a morálního zastarávání architektury, přinášené změnami životního stylu a hodnot, či ekonomicko-environmentálního zázemí (např. komercionalizace sportu, návštěvnost a televizní přenosy, energetická efektivita, úpravy legislativy a sportovních pravidel, atraktivity pozemků atd.).
Autoři
Tichá, J.
Publikováno v
Stavba. 2016,(4), 16-17. ISSN 1210-9568.
Rok
2016
Související lidé
Anotace
Recenze ročenky slovenské architektury 2014/15 a zejména její úvodní stati, sumarizující 25 let vývoje architektury na Slovensku po roce 1989, srovnání s vývojem v ČR.
Autoři
Tichá, J.
Publikováno v
Piranesi. 2016, 24(38), 96-103.
Rok
2016
Související lidé
Anotace
Family House in Lipence by Petr Hájek Architekti is interpreted as an original spatial concept of a compect house bulit in mature garden with minumim interventions to the existing vegetation.
Autoři
Pavel, M.
Publikováno v
BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2016, 2016(6), 66-73. ISSN 1213-3116.
Rok
2016
Související lidé
Anotace
Článek přibližuje dvě významné meziválečné vodohospodářské stavby architekta Jindricha Mergance na Slovensku: derivační soustava na Starých Horách a vodní soustava Púchov – Ladce. Cílem článku je upozornit na roli architekta při návrhu technických staveb a přinést některé zajímavosti z realizace těchto děl.
Autoři
Pavel, M.
Publikováno v
In: NE-BE / Společnost pro nizozemskou a vlámskou kulturu = Vereniging voor Nederlandse en Vlaamse cultuur. Praha: NE-BE / Společnost pro nizozemskou a vlámskou kulturu, 2016. ISBN 978-80-90
Rok
2016
Související lidé
Anotace
Specifika a geneze architektonicko-stavebního dědictví v Nizozemsku na pozadí sociální, kulturních, ekologických a politických determinant od 12. do 21. století.
Autoři
Pavel, M. - Jansová, P., - Plíhal, J.
Publikováno v
aktualne.cz. 2016,
Rok
2016
Související lidé
Anotace
Článek o specifikách socialistické výstavby v Československu. Hodnoty a důvody, které stoji na pozadí rozhodnutí o zachování těchto památek a jejich citlivé obnově.
Autoři
Vicherková, V.
Publikováno v
Klub za starou Prahu. 2015, 45(2), 18-21. ISSN 1213-4228.
Rok
2015
Související lidé
Anotace
Architektura druhé poloviny 20. století představuje nejohroženější součást našeho kulturního dědictví. Článek varuje před hrozící razantní přestavbou hodnotné budovy ze 70. let 20.stol, jejíž památkový potenciál dosud nebyl dostatečně zhodnocen.
Autoři
Tichá, J.
Publikováno v
Praha: Zlatý řez, 2015. ISBN 978-80-88033-01-1.
Rok
2015
Související lidé
Anotace
Kniha nabízí interpretační rámec pro architektonickou tvorbu na území České republiky po roce 1989. Sledované období dělí do tří kapitol, přibližně vymezených jednotlivými dekádami, a identifikuje hlavní témata, jak se postupně objevovala v čase. Historické vyprávění doplňuje 12 esejů o vybraných stavbách českých i mezinárodních architektů, které svou přítomností proměnily konkrétní místa ve městech, obcích i na venkově.
Autoři
Pavel, M.
Publikováno v
In: Proměny hodnoty architektonického díla v čase. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2015. p. 6-9. ISBN 978-80-01-05891-6.
Rok
2015
Související lidé
Anotace
Úvodní slovo k publikaci Proměny hodnoty architektonického díla v čase.
Autoři
Tichá, J.
Publikováno v
In: Proměny hodnoty architektonického díla v čase. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2015. p. 52-57. ISBN 978-80-01-05891-6.
Rok
2015
Související lidé
Anotace
Text byl vyprovokován osudem Paláce Euro v Praze na Můstku, jedné z nejzajímavějších a nejvýše oceňovaných novostaveb, které vznikly v centru Prahy po roce 1989. Kancelářská a obchodní budova stojí na trojúhelníkové parcele, která uzavírá frontu budov na dolním konci Václavského náměstí a zároveň vymezuje průchod úzkou „myší dírou” směrem na Národní třídu.
Autoři
Vicherková, V.
Publikováno v
In: Proměny hodnoty architektonického díla v čase. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2015. p. 19-31. ISBN 978-80-01-05891-6.
Rok
2015
Související lidé
Anotace
Od počátku 20. století se staly prioritní hodnotou informace a rychlé spojení se světem začalo být nezbytností. První telefonní hovor v Čechách se uskutečnil roku 1881, a do roku 1890 byla Praha napojena na mezinárodní linku Vídeň–Berlín. Po privátních průkopnících přebral správu a budování komunikační infrastruktury stát, a zřídil pro tento účel c. a k. Poštovní úřad. Roku 1918, kdy jeho monopol převzalo československé Ministerstvo pošt a telegrafů, měla Praha už přes 8 000 telefonních přípojek. Telefon pomalu přestával být luxusem, a vstoupil do běžného života, podobně jako do tváře města. Vedení telegrafních drátů se stalo příznakem pokroku a světovosti a mezi věžemi pražských chrámů vyrostla nová dominanta – robustní anténní věžice meziměstské a mezinárodní telegrafní a telefonní ústředny na vrchu Žižkova
Autoři
Mergerová, K.
Publikováno v
In: Proměny hodnoty architektonického díla v čase. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2015. p. 10-17. ISBN 978-80-01-05891-6.
Rok
2015
Anotace
Diskuze o poválečné architektuře v českém prostředí pravidelně oživují hrozby demolic, které se jednou za čas zničehonic objeví v médiích. Uprostřed léta roku 2015 se pozornost stočila k souboru budov při ústí Vinohradské ulice, známému pod souhrnným názvem Transgas,1 jenž by měl ustoupit stavbě nového administrativního centra.
Autoři
Pavel, M.
Publikováno v
In: Proměny hodnoty architektonického díla v čase. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2015. p. 32-43. ISBN 978-80-01-05891-6.
Rok
2015
Související lidé
Anotace
Jen málo staveb vstoupilo do života tolika lidem jako Stadion Strahov. Nestalo se tomu díky jeho architektonickým kvalitám, známými jmény jeho tvůrců ani výjimečností místa. Hlavním důvodem byl účel, pro který byl postaven – všesokolské slety. V roce 2016 uběhlo přesně devadesát let od VIII. všesokolského sletu, který se jako první konal právě na místě dnešního stadionu. Období největší slávy má však již za sebou a jeho budoucnost je stále nejistá.
Autoři
Veřtátová, E. - Vicherková, V. - Tichá, J. - Rýpar, V. - Mergerová, K. - Pavel, M., - Boudová, P.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2015. ISBN 978-80-01-05891-6.
Rok
2015
Anotace
Publikace představuje různorodé pohledy na proměny hodnoty architektonického díla v čase. Doba vzniku architektonického nebo urbanistického díla, neovlivňuje jen jeho vzhled, ale má vliv také na jeho hodnocení (přijetí / odmítnutí) odbornou a laickou veřejností. Vztah lidí k danému dílu přitom nemusí být konstantní, ale může se v čase vyvíjet. Jednotlivé kapitoly reflektují tento vývoj. Výběr témat není omezen pouze na špičkovou architekturu. Stejně tak doba vzniku samotného díla není zásadní. Publikace se tak snaží postihnout co nejširší spektrum stavebního fondu.
Autoři
Dulla, M.
Publikováno v
Arch o architektúre a inej kultúre. 2015, 20(11), 31-35. ISSN 1335-3268.
Rok
2015
Anotace
Kúpalisko Zelená žaba spa je dielom nepochybne najlepšieho medzivojnového československého architekta Bohuslava Fuchsa. Je to architektúra európskeho štandardu, národná kultúrna pamiatka zapísaná do zoznamu DOCOMOMO. Kritériá pre hodnotenie jeho rekonštrukciu by mali byť veľmi prísne. Na základe toho sa konečný výsledok javí ako nie celkom upsokojivý. Na prvý pohľad tu nie je veľa zmien oproti pôvodnému riešeniu. Pozmenili sa napríklad niektoré farby. Bazén už nie je prostý obdĺžnik s plaveckými dráhami. Je vyrobený z nerezovej ocele a ponúka vodné atrakcie. Nové VIP poschodie vybudovali nad starým bazénom; demokratičnosť prvej republiky už nie je v móde. Subtílny charakter preskleného hlavného pavilónu zostal plne zachovaný. Pôvodnú budovu bowlingu však zamenili novou. Nové sú sauny, ktoré sú vzdialené od ústrednej budovy a nerušia ju. Je tu rad chvályhodných pokusov zachovať pôvodné riešenia, ale celkovo sa predsa len pri takej excelentnej pamiatke očakávalo viac rešpektu k pôvodnému riešeniu.
Autoři
Vorlík, P.
Publikováno v
In: 7th Architecture in Perspective 2015. Ostrava: VŠB, 2015, pp. 89-92. ISBN 978-80-248-3802-1.
Rok
2015
Anotace
Text popisuje základní koncepční principy architektury hotelového, festivalového a bazénového souboru Thermal v Karlových Varech a konfrontuje je se současným stavem a průběhem stavebních úprav.
Autoři
Vorlík, P. - Jansová, P.
Publikováno v
aktualne.cz. 2015,(15.10.2015),
Rok
2015
Anotace
Rozhovor na téma architektury sedmdesátých let - jejích kvalit, současných osudů a vrstvené identity místa.
Autoři
Vorlík, P. - Tomis, Z.
Publikováno v
Interview. 2015, 1(5), 80-88. ISSN 2336-6060.
Rok
2015
Autoři
Vorlík, P. - Keményová, Z.
Publikováno v
Hospodářské noviny. 2015,(23.4.2015), 1.
Rok
2015
Anotace
Rozhovor o staronové podobě interiéru Parkhotelu v Praze a o současných osudech české poválečné architektury.
Autoři
Vorlík, P.
Publikováno v
Dotyk. 2015, 3(27),
Rok
2015
Anotace
Hotelový, festivalový a bazénový soubor Thermal v Karlových Varech patří k proslulým ikonickým budovám české moderní architektury. Vznikl na základě vítězného soutěžního návrhu podle projektu manželů Machoninových na místě historizující a secesní zástavby z přelomu 19. a 20. století. Přestože se jedná o bezesporu vynikající architektonické dílo, navíc koncepčně jednotné v celé škále rovin od řešení veřejného prostoru až po vybavení interiérů, dodnes vyvolává značně rozporuplné reakce. Průzkum FA ČVUT v letech 2013-2014 zmapoval nejenom vývoj projektu a realizovanou podobu, ale i pozdější zásahy a osudy, které unikátní soubor zásadně proměnily a formují jeho dnešní stav. Vyhodnocení však přináší i mnohem širší, klíčové otázky s obecnějšími přesahy k problematice celospolečenského pohledu na poválečnou architekturu a k možnostem a limitům jejího uchování a péče o ní.
Autoři
Vorlík, P.
Publikováno v
Zlatý řez. 2015, 38 90-95. ISSN 1210-4760.
Rok
2015
Anotace
Text mapuje osudy jedné z nejvýznamnějších staveb architekta Zdeňka Plesníka; uvádí ji do dobového kontextu a zaměřuje se zejména na otázky kontinuity meziválečného avantgardního hnutí v šedesátých letech a na obohacování mezinárodního stylu o technicistní výrazové prostředky.
Autoři
Tichá, J.
Publikováno v
2015. PhD Thesis. CTU FA. Department of Theory and History of Architecture.
Rok
2015
Související lidé
Anotace
Tématem práce je stanovení a interpretace hlavních tendencí architektonické tvorby na území České republiky po roce 1989. Práce sestává ze dvou vzájemně komplementárních částí: první část představuje chronologický přehled hlavních trendů, jak se projevovaly v architektonické produkci na území ČR ve sledovaném období, a druhá část obsahuje 12 esejů o jednotlivých významných stavbách.
Autoři
Tichá, J.
Publikováno v
Autoportret. 2015, 49(2), 38-42. ISSN 1730-3613.
Rok
2015
Související lidé
Anotace
Architektoniczna ochrona krajobrazu Pragi po roku 1989 skupila se przede wszystkim na historicznej czasti miasta. Rozumienie nowoczesnego krajobrazu miejskiego, odpowiadajace praktyce "urbanistiki krajobrazowej" jako kriticznej prakse tworziwej pozostaje raczej na plaszczyznie teoreticznej.
Autoři
Mergerová, K.
Publikováno v
TecniCall. 2015,(2), 3. ISSN 1805-1030.
Rok
2015
Anotace
Článek rekapituluje výstavní projekt Praha haptická a jeho účast na EXPO 2015 v Miláně.
Autoři
Mergerová, K.
Publikováno v
Zlatý řez. 2015, 22(37), 28-33. ISSN 1210-4760.
Rok
2015
Anotace
Na příkladech dvou nedávno zbořených divadel amerického architekta Johna M. Johansena článek poukazuje na současné nejednotné přístupy k architektuře brutalismu.
Autoři
Vicherková, V.
Publikováno v
Klub za starou Prahu. 2015, 45(2), 10-15. ISSN 1213-4228.
Rok
2015
Související lidé
Anotace
Poválečná architektura je nejohroženější součástí našeho kulturního dědictví. Článek představuje soubor staveb v předpolí Vinohrad, který je ojedinělým příkladem architektonicko-urbanistické tvorby přelomu 60. a 70. let 20. století a který je aktuálně ohrožen plánovanou demolicí.
Autoři
Dulla, M.
Publikováno v
Architektúra a urbanizmus. 2015, 49(1-2), 45-63. ISSN 0044-8680.
Rok
2015
Anotace
V období 2009 – 2014 nastal v slovenskej monografickej spisbe o architektoch zásadný prelom. D. Bořutová zostavila svoju prvú monografiu o architektovi Dušanovi Jurkovičovi už roku 1993, usúdila však, že je možné a potrebné jej podstatne rozšírené vydanie. Tak vznikla prvá z trojice veľkých monografií architektov: Architekt Dušan Samuel Jurkovič. Život a dielo. (2009). Bola to dovtedy najväčšia a najpodrobnejšie kniha o architektovi, ktorej sa nevyrovnala žiadna z predchádzajúcich. Autor tejto štúdie zostavil druhú monografiu Architekt Emil Belluš. (2010). Belluš nikdy nestál mimo záujmu teoretikov a vonkoncom nie praktizujúcich architektov. Je vlastne najuznávanejším slovenským architektom. Odstrániť rozsiahle biele miesta nášho faktografického poznania – to je prirodzený cieľ väčšiny biografických skúmaní. Tak to bolo aj pri písaní poslednej z trojice nových veľkých monografií od H. Moravčíkovej: Friedrich Weinwurm architekt/architect. (2014). Autorka vďaka dôkladnému výskumu získala veľa doteraz neznámych informácií a faktov a veľa tradovaných poopravila. Zložité dejiny minulého storočia zasiahli osudy veľa architektov tak, že ich diela sú dnes rozptýlené na územiach viacerých nových štátov a časť z nich sa dostala mimo záujem neraz predpojatých národných historiografií. V poslednom období sa aj niektoré z týchto diskontinuít stali predmetom záujmu monografií. Príťažlivosť biografie ako základného článku spisby o dejinách architektúry sa však nevytratila a tento žáner zostáva stále v centre pozornosti. Tento trend sledovala aj nedávna historiografia architektúry na Slovensku. Spôsob jej interpretácie sa rozprestieral od subjektívnych memoárov, cez emotívne adorujúce biografie až po vedecky objektívne koncipované veľké syntézy. Rozšíril sa aj rad tých biografických publikácií, ktoré sceľujú doteraz rozptýlený alebo prosto nedostupný faktografický a biografický materiál.
Autoři
Vorlík, P.
Publikováno v
BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2015, 15(3), 58-65. ISSN 1213-3116.
Rok
2015
Anotace
Text vychází z autorovy knihy Český mrakodrap, vydané v dubnu 2015 nakladatelstvím Paseka. Mapuje historii českých výškových budov a proměny ambicí, do nich vtištěných. Jejich výstavbu totiž neprovází jen řada technických problémů (statika, požární bezpečnost, infrastruktura, zastínění a změny proudění vzduchu v okolí atd.), psychologických bariér (strach z výšky, odtržení od života ulice, kývání) a sebedestruktivních přehnaných očekávání. Exponované projevy vysokých ambicí nevyhnutelně následují i zcela běžná společenská stigmata – stačí si jen připomenout hanlivá slovní spojení „povyšovat se“, „žít si na vysoké noze“ nebo „shlížet na někoho shora“. Už Josef Havlíček s Karlem Honzíkem po dokončení Všeobecného penzijního ústavu v Praze na Žižkově slýchávali: „Vy jste se přece už dost vyřádili! Až nadosmrti.“
Autoři
Pavel, M.
Publikováno v
ALFA - Bulletin Fakulty architektury ČVUT. 2015,(02/15), 12.
Rok
2015
Související lidé
Anotace
Zpráva o proběhlé konferenci na půdě Fakulty architektury.
Autoři
Pavel, M.
Publikováno v
ALFA - Bulletin Fakulty architektury ČVUT. 2015,(02/15), 12.
Rok
2015
Související lidé
Anotace
Zpráva o proběhlé konferenci na půdě Fakulty architektury.
Autoři
Brůhová, K.
Publikováno v
Praha: Paseka, 2018. ISBN 978-80-7432-897-8.
Rok
2018
Anotace
Nuselský most mohl stát už za první republiky, Petřín a Kampu jsme dnes mohli mít spojenou s asfaltem a automobily, Vyšehrad s krematoriem nebo s činžáky a Letnou s gigantickým průkopem od Vltavy až po Stromovku nebo s komplexem vládních mrakodrapů. Neuskutečněných projektů pro Prahu, smělých, často šokujících, ale někdy i překvapivě vizionářských, najdeme zejména na přelomu 19. a 20. století a na počátku první republiky plno. Autorka z nich vybírá významnější, vizuálně výrazné nebo ve své době nejkontroverznější. Kromě zmíněných míst se kniha věnuje i Staroměstskému náměstí, náměstí Republiky, lokalitám na Malé Straně, Podskalí a Vítkovu.
Autoři
Krásná, P. - Hrubý, P. - Šrámková, D., - Vicherková, V.
Publikováno v
[Other Map (not meeting RIV conditions)] 2017.
Rok
2017
Související lidé
Anotace
Drobná publikace je papírovou verzí interaktivní mapy, vyznačuje polohu zajímavých staveb z období 1948-1989 a uvádí základní údaje o těchto stavbách. U vybraných objektů je přiložen krátký medailon.
Autoři
Brůhová, K.
Publikováno v
In: Adaptive Reuse. The Modern Movement Towards Future. Lisabon: Docomomo International, 2016. pp. 214-219. ISBN 978-989-99645-0-1.
Rok
2016
Anotace
The paper is dealing with the topic of children’s spaces and playground artefacts made by Czech and Slovak architects and artists for the post-world war II prefab housing estates. More accurate, chronological definition is established as the period from the early 1960s to the Velvet Revolution in 1989, while territorially, the greatest emphasis is put on the prefab housing estates in Prague.
Autoři
Bortelová, E.
Publikováno v
[Research Report] Lima: Pontificia Universidad Catolica, 2016.
Rok
2016
Anotace
Grandes cambios económicos en el Perú, que comenzaron en el año 1990 con la instalación de neoliberalismo en el país, se manifiestaron en la dinámica constructiva, entre muchas otras cosas. Los cambios radicales con la consecuente crisis social produjo el empobrecimiento de sectores acomodados y el enriquecimiento de otros. Las nuevas clases acomodadas impusieron su visión en la arquitectura generando transformaciones en el hábitat al margen de los políticas estatales. De qué manera se dan estas transformaciones y cómo afecta social y culturalmente a la ciudad de Lima es la investigación que se propone realizar en este estudio.
Autoři
Pavel, M. - Dulla, M. supervisor - Kotalík, J. opon. - Pauliny, P. opon., - Szolgayová, E. opon.
Publikováno v
Defense date 2019-01-22. PhD Thesis. CTU FA. Department of Theory and History of Architecture. Supervised by M. DULLA.
Rok
2019
Anotace
Obsahem této práce je analýza a interpretace díla architekta Jindřicha Mergance jako zástupce absolventů českých architektonických škol působících na Slovensku. Časové rozmezí je vymezeno životem architekta mezi lety 1889 až 1974. V práci jsou reflektovány jak osobní, tak politicko-společenské události, které společně s dobovou uměleckou diskuzí tvoří rámec výzkumu. Cílem je představit tvorbu Jindřicha Mergance v celé jeho šíři a pokusit se v ní najít autenticitu architektova vyjadřování.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.